Školy

Gymnázium Andreja Vrábla

Obchodná akadémia Sereď

Stredná odborná škola informačných technológií

Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky

Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií

Súkromná stredná odborná škola - Gastroškola

Súkromné slovanské gymnázium