Literárne okienko žiakov Strednej zdravotníckej školy v Nitre

Súbor siedmich básní  vytvorených žiakmi SZŠ v Nitre v rámci literárneho okienka.

Láska

Najkrajší pocit na svete? 

Mladá láska v rozkvete.

Rýchly tep, trasúce sa ruky,

Ten kvet už má hádam malé puky.

 

Časom rastie, zväčšuje sa. 

Smútok pošle hneď do lesa.

Láska je pocit nevinný?

Dúfam, že raz ho zažiješ aj ty. 

 

Vanessa Lopašovská, I.B ZA

 

Vrátenie

Dúfame, že ich raz vrátime,

pri myšlienkach na ne sa smutne tvárime.

Bývajú boľavé, zábavné, krásne, 

ale už ich nevrátime,

to je všetkým jasné.

Každý večer do postele si s nimi líhame,

často nad nimi plačeme,

hlavu do dlaní dávame.

Už žiadne spomienky nemôžeme vrátiť,

musíme všetky navždy z hlavy stratiť.

 

 

Láska

Všetci poznáme slovo láska, 

kvôli nej nám vznikla na čele nie jedna vráska.

Je jeden z dôvodov,

prečo sa smejem, 

keď si srdce slovom láska hrejem.

Často býva dôvod môjho smútku, 

a to len kvôli nesprávnemu skutku.

Sú dni, kedy si povieme, že chceme byť samy, 

ale aj tak chceme ,aby naša láska bola s nami.

Bývame rozdielni, opační, iní,

no aj napriek tomu chceme byť navždy s nimi.

S ňou ide čas priveľmi rýchlo, 

bez nej tak pomaly,

až to v srdci pichlo.

Usmievame sa nad myšlienkami ,koľko lásky máme, 

rozmýšľame nad tým, koľko jej ešte tomu druhému dáme.

 

 

On

Videla ho a podlomili sa jej kolená.

Vedela, že pri ňom jej duša nebude zlomená.

Videla jeho krásne oči, 

v tom okamihu sa ho chcela spýtať.. "Kto si?"

Zaľúbila sa priveľmi rýchlo, 

v jej živote všetko ostatné stíchlo.

Dodnes má úsmev na jej tvári, 

Vždy, keď je s ním ako slnko žiari.

Keď sa jej dotkne, nevníma svet, 

on je pre ňu ten najkrajší kvet.

Spolu si chcú prejsť úplne všetkým, 

aby jej duša nebola zlomená ako predtým .

 

Nina Prochádzková, III.A ZA

 

Vyznanie

Máš oči modré ako nebo azúrové,

hľadím na tvoju tvár,

neviem už koľkýkrát.

 

Čo povie mi tvoje srdce,

snáď neodmietneš ma zase,

venujem ti moju lásku,

mám srdce ako vo zveráku.

 

Adam Zákopčan, I.B ZA

 

Láska

Láska, to je slovo krásne,

píšem o ňom krátke básne.

Láska krehká, sladká, veľká,

je pre mňa v živote najdrahšia.

 

Každé slovo o láske rada mám,

nechcem, aby bol v nej niekto sám.

Milujem,

je slovo najkrajšie,

preto lásku rada mám.

 

Frederika Blahová, I. FL

 

Láska

Láska ku mne neprichádza.

V mojom srdci sa nik nenachádza.

Vidím páry, čo sa ľúbia,

sú to prosto šťastní ľudia.

 

A tak dúfam v deň osudný,

kedy príde muž ten pravý.

Čakám, čakám, nič sa nedeje,

už si nerobím žiadne nádeje.

 

Alexandra Biela, I.B ZA