Movement znamená hýbať sa, pretože sa máme hýbať

Adrián Bartalos je mladý tréner cvičenia nazývaného movement culture. Ako sa k tomu dostal, a čo movement vlastne je?

Adrián Bartalos má 24 rokov a pochádza zo Šale. Venuje sa výučbe cvičenia movement culture. Študoval fyziológiu ľudského tela v Amerike, kde začal objavovať rôzne oblasti pohybu. Taktiež navštevoval lektorov v Prahe a v Anglicku. V súčasnosti sa snaží priniesť kultúru movementu širšiemu publiku ľudí aj na Slovensku.

Adrián vyrastal v športovo založenej rodine. Od malička hral futbal, ale venoval sa aj iným športom. Podľa jeho slov nepozná šport, ktorý by ho nebavil. Vždy sa snažil objavovať nové veci, čo ho postupne priviedlo od športu k tancu, gymnastike, a nakoniec aj k movementu. „Dôležitú úlohu v mojom živote zohrali určite ľudia, ktorých som stretával, pretože ja verím, že ľudia ťa formujú. Mal som to šťastie stretávať ľudí z rôznych oblastí pohybu. Hľadal som samého seba a rozmýšľal som, čo chcem v živote robiť. Mal som myšlienky rozbehnúť nejaký biznis a podobne, no vždy som si najviac užíval učiť sa nové veci vrámci pohybu.“

Movement znamená hýbať sa, pretože sa máme hýbať

Adrián taktiež prezradil, že keď sa začal učiť novú vec, nikdy ho neodradili pády a dokázal sa jednej veci venovať aj niekoľko hodín denne. Z jeho predošlých skúseností má podľa jeho slov k movementu najbližšie tanec a vzdušná akrobacia. „Tam to prvýkrát začalo tým, že tam boli rôzne veci na mobilitu, flexibilitu a na spôsoby rozvíjať svoje telo úplne inak, ako som bol dovtedy zvyknutý, pretože športy, ktoré som robil predtým, sa nesústredili na samotný prednes. Ten tu bol už viac umelecký, estetickejší. Sústredím sa na rovné špičky a iné detaily.“

Športov, ktoré Adrián skúsil, je veľmi veľa, no on nebol v nijakej oblasti stopercentne spokojný a nikdy sa nedokázal uspokojiť s myšlienkou, že by sa mal venovať len jednej oblasti pohybu. „Začal som sa učiť aj stojky – handbalancing, pretože som videl iných, ako to robia, a chcel som to vyskúšať. Nevedel som, na čo mi to bude, proste som to chcel robiť. Navyše, môj zámer nikdy nebol vybudovať si na tom kariéru, ale robil som to, lebo ma to bavilo.“

Movement znamená hýbať sa, pretože sa máme hýbať

K movementu sa dostal, keď objavil chlapíka menom Ido Portal. „Veľmi ma to zaujalo, pretože to bolo prvýkrát, čo som počul, že sa človek nezameriaval iba na jednu oblasť, ale cestoval po svete a zbieral poznatky a vždy skúšal nové pohyby.“ Adrián dáva ako príklad to, že keď sa raz človek v movement kultúre naučí stojku, môže ju zdokonaľovať, až kým sa nebude vedieť postaviť na dva prsty, no radšej sa posúva na inú oblasť a učí sa niečo nové. „Úplne som sa v tom našiel, pretože keď som bol v triede s tanečníkmi alebo gymnastami, tak som tam bol najhorší, no keď som opustil triedu, vedel som, že viem široké spektrum iných vecí, ktoré oni nedokážu. Nikdy som nestratil vášeň učiť sa nové veci.“

Na movemente ho zaujala práve myšlienka, že to nie je o výsledku, ale o samotnom učení. „Ľudia majú tendenciu robiť veci, ktoré im idú. Ja som založil seba na veciach, ktoré mi nejdú. Keď dovŕšim nejakú vec, ktorá mi ide, automaticky sa presúvam na niečo ďalšie, čo mi nejde. Vidím v tom väčší nárast osobnosti, lebo viem, že skutočné hodnoty sa nachádzajú práve v učení. Každým dňom spoznávam vlastné telo viac a viac.“

Movement zahŕňa pohyb po zemi, silové veci, stojky, ale aj zvieracie pohyby. Ako by ho teda charakterizoval Adrián? „Jednoducho vysvetlené, movement znamená hýbať sa, pretože sa máme hýbať. Ľudské telo je schopné úžasných vecí. Keď robíš movement, nie si v tých oblastiach stopercentný, ale nachádzaš sa v strede kruhu a máš prístup k sile, flexibilite, rýchlosti a rôznym iným veciam. Movement by som prirovnal k malému dieťaťu. Ak sa chce naučiť chodiť, rodič mu dopomôže, no samotný vzorec pohybu musí rozoznať telo. Ľudia sa toho zľaknú, pretože ma vidia na sociálnych sieťach robiť stojky, ale nevidia, koľko pádov zahŕňal proces učenia sa. S daným človekom vždy začínam od vecí, ktoré mu jeho telo dovoľuje. Taktiež nechcem, aby to ľudia brali ako bežný tréning, kde prídu, odcvičia si svoje, a odídu. Človek musí svoje telo spoznávať sám. Je to ako keď si kúpiš stôl, dostaneš k nemu manuál, ale zložiť si ho musíš sám. Ja som ten manuál.“

 

Foto: instagram @adrianmovement