Neporiadok si nemôže dovoliť každý. Pracovné návyky ovplyvňujú produktivitu

Rôzne návyky vplývajú na produktivitu aj kreativitu, či už ľudia pracujú z kancelárií alebo domácich pracovní. Podľa častých štúdií prezrádza uprataný stôl o jeho majiteľovi, že je veľkorysý a konvenčný. Čo hovorí o milovníkoch neporiadku a aký účinok môže mať chaos na produktivitu?

Štúdie preukázali, že ľudia, ktorí majú vzťah k poriadku, ale aj chaosu, majú čo ponúknuť svojim zamestnávateľom a spolupracovníkom, uviedol portál Businessnewsdaily. „Výskumy zistili, že čisté prostredie vedie ľudí k tomu, aby robili správne rozhodnutia: nezapájajú sa do trestnej činnosti, nerozhadzujú odpadky a prejavujú viac veľkorysosti,“ objasnila pre portál vedkyňa, ktorá sa podieľala na štúdii, Kathleen Vohsová z Minnesotskej univerzity. Dôkazom je aj jeden z experimentov, v ktorom sa účastníci rozdelili na dve skupiny, jedna strávila chvíľu v upratanej a druhá v neupratanej kancelárii. Výsledkom bolo, že ľudia z upratanej kancelárie prispeli na charitu viac peňazí, ako tí z neupratanej. Podľa psychologičky môžu aj milovníci chaosu dosiahnuť skutočne cenné výsledky, pretože majú sklon k väčšej kreativite a nápaditosti. Toto tvrdenie potvrdil i ďalší podobný výskum, podľa ktorého účastníci z neupratanej kancelárie prišli s kreatívnejšími nápadmi na využitie pingpongových loptičiek, ako ľudia z upratanej miestnosti.

Neporiadok ale môže mať aj negatívny vplyv, pretože preplnené priestory môžu vyvolať pocit stresu a úzkosti, alebo môže spôsobiť, že ľudia strávia vzácne minúty času hľadaním roztrúsených vecí. Je preto dôležité si uvedomiť, kto sa v chaose vyzná a je mu na úžitok a kto nie.

Nekomfortné prostredie môže mať dosah aj na výsledok práce, pretože môže neskôr ľudí začať obťažovať a nabádať na upratovanie, upozornila Kateřina Zaydlarová, riaditeľka bratislavského a pražského Centra zdravého sedenia a spoločnosti Modesk. Najmä pri home office je základom, nastaviť si doma jasné podmienky. „Zvoliť si pre prácu konkrétny časový úsek, v ktorom človek býva najproduktívnejší, a ničomu inému sa nevenovať. Z odbehnutia sa môže stať hodinová pauza na upratovanie a nadviazanie sústredenia na prácu tam, kde sa skončilo, stojí zbytočný čas,“ vysvetlila Kateřina Zaydlarová. Neporiadok teda nemusí byť pre každého, niekoho len stojí čas navyše.

Podľa Kateřiny Zaydlarovej môže zvýšiť pracovný výkon aj správne vybavená kancelária alebo pracovňa. Príkladom je výškovo nastaviteľný stôl, ku ktorému sa môže človek postaviť, čo je jednak aj zdraviu prospešné, rozprúdi sa mu krvný obeh, ale taktiež sa dokáže lepšie sústrediť. „Pri stoloch, ktoré sa dajú vysunúť do vyššej polohy, sa rýchlo a zároveň efektívne organizujú porady, pretože nie je nutné zháňať stoličky a sadať si niekam do kruhu. Taktiež je pre človeka, ktorí pracuje z domu a musí neustále odbiehať a potom sa vracať späť k počítaču, oveľa jednoduchšie je len postaviť sa k stolu, ako si k nemu neustále sadať.“

 

Foto: Modesk