Treba ísť po štátniciach alebo maturite na úrad práce?

Mnohí mladí ľudia riešia po ukončení strednej alebo vysokej školy dilemu, či musia alebo nemusia ísť na úrad práce. Zisťovali sme, ako to v skutočnosti je.

Úspešní maturanti sa hneď po vykonaní skúšky môžu, ale zároveň nemusia prihlásiť na úrade práce. Ich rozhodnutie je na báze dobrovoľnosti. Ak sa v štúdiu rozhodli nepokračovať a na úrad práce pôjdu, budú zaradení do evidencie žiadateľov o zamestnanie a ich rodičia prídu o prídavok na dieťa. Po úspešnom absolvovaní strednej školy je totiž študent do 31. augusta považovaný za nezaopatrené dieťa a do tohto obdobia na neho rodičia majú právo poberať prídavky.

Ak teda v štúdiu maturanti nepokračujú, podať žiadosť o zaradenie do evidencie im stačí v období od konca augusta do siedmeho septembra. Pokiaľ maturanti pokračujú v štúdiu na vysokej škole, na úrad práce chodiť nemusia. Pokiaľ si však podali prihlášku a na vysokoškolské štúdium prijatí neboli, takisto sa musia prihlásiť do siedmeho septembra.

Absolventi vysokoškolského štúdia strácajú deň po vykonaní záverečnej štátnej skúšky charakter nezaopatreného dieťaťa. Ak sa v štúdiu rozhodli nepokračovať, teda ak po bakalárskom štúdiu nenastúpia na magisterské alebo po magisterskom nenastúpia na denné doktorandské, môžu sa dobrovoľne zaradiť do evidencie žiadateľov o zamestnanie, no nie je to ich povinnosť. Ak sa však do evidencie nezaradia a stanú sa dobrovoľne nezmestnanými, musia sa prihlásiť v zdravotnej poisťovni a sami si platiť zdravotné poistenie.

Foto: Pexels