Odomknite svoj unikátny talent a naučte sa s ním pracovať. Myslenie prvej ligy vám k tomu pomôže

Každý z nás má schopnosť, vďaka ktorej viem zvládnuť určitú činnosť lepšie než iní. Táto schopnosť sa nazýva talent. Čím rýchlejšie objavíte svoj talent a naučíte sa ho využívať, tým skôr sa stanete úspešnými. Veľa ľudí robí chybu, keď sa snažia zdokonaľovať  v tom, čo sa im nedarí, v čom majú nedostatky, a potom zanedbávajú svoje silné stránky. Nerozvíjajú ich ďalej. Práve tomuto chce klub Myslenie prvej ligy zabrániť a povzbudzujú vás, aby ste si svoje unikátne talenty vážili a pracovali na nich. 

„V systéme Myslenie prvej ligy, dokážete svoje talenty nielen odhaliť a pomenovať. Naučíte sa ich aktívne zapojiť v každej oblasti svojho života – od budovania vzťahov, cez kariéru, k budovaniu finančnej prosperity, či zdravého životného štýlu a postavy vašich snov,“ opísala poslanie klubu Myslenia prvej ligy koučka Adriana Košovská.

Autorkou projektu Myslenie prvej ligy je Dáša Černá Gajdošová spolu s manželom Oliverom Černým. Dáška už niekoľko rokov spolupracuje s globálnym stratégom, koučom a mentorom Janom Mühlfeitom, ktorý pôsobil v rôznych vedúcich pozícia a bol Prezidentom pre Európu, Microsoft Corporation.

Daša Černa Gejdošová spolu s manželom Oliverom, dnes pracujú a rozvíjajú talenty podľa metodiky Gallup nie len u dospelých, ale venujú sa aj deťom, ich rozvoju talentov formou workshopov, prednášok a konzultácii s rodičmi. Pracujú na princípoch pozitívnej psychológie podľa Martina Seligmana.

Odomknite svoj unikátny talent a naučte sa s ním pracovať. Myslenie prvej ligy vám k tomu pomôže

Jej ďalšia vízia je dostať rozvoj talentov aj do našich škôl, aby už samotní učitelia vedeli a poznali, ako a v čom sú deti unikátne a spoločne s rodičmi ich viedli v živote cestou ich unikátnosti.

Ako to celé začalo

Dáška organizuje semináre Jána Mühlfeita na Slovensku a práve jeden z nich odštartoval myšlienku založenia klubu Myslenie prvej ligy. Bolo to pred dvoma rokmi. Dáška odchádzala zo semináru nadšená, koľko ľudí objavilo svoj talent, ktorý im vyšiel z Gallupovho testu. Po týždni telefonovala všetkým, čo boli na seminári, aby zistila, ako využívajú svoj novoobjavený potenciál a čo urobili inak na základe poznania talentov. „99% mi povedalo, že nič a pritom keď odchádzali zo seminára, tak boli z neho nadšení a plní elánu. Tešila som sa na ich spätnú väzbu,“ rozprávala Dáška o začiatku príbehu Myslenia prvej ligy. Nakoniec zistila jednu vec, tí ľudia potrebovali len „nakopávača“. „Niekoho, kto by im v rámci ich rutiny povedal, pozor, zastav sa. Poď robiť ešte toto alebo pridaj tomu toto,“ vysvetľuje autorka projektu. Ďalej sa Dáška stretla s problémom, že viacero seminárov sa koná len v Bratislave a to nie každému vyhovovalo. Dáška s Oliverom napokon našli spôsob, ako spojiť svojich členov tak, aby sa mohli vidieť z pohodlia ich domova, bez cestovania. Klub Myslenie prvej ligy postavili na online svete. „Máme nové technológie, tak prečo ich nevyužiť?“ poznamenala Dáška.

Myslenie prvej ligy je už dnes, samozrejme, realitou a na workshopoch a webinároch vás nesprevádza len Dáška s Oliverom. Dôležitou súčasťou klubu sú koučovia a mentori, ktorí obohacujú stretnutia o užitočné rady a odovzdajú vám cenné skúsenosti.

Ako vám Myslenie prvej ligy pomôže rozvíjať svoj talent?

V klube Myslenie prvej ligy budete spoločne krok za krokom spoznávať svoje talenty, zapracovávať ich do denno-denného života prostredníctvom hostí, koučov a mentorov. Na konci premeníte svoj talent na silnú stránku. O svoje praktické skúsenosti sa s vami podelí Adela Vinczeová, Maroš Kramár, Zuzana Haasová, Pavel Hrdlička, Lýdia Eckhardt, Adriana Poláková, ale aj Ján Lašák a postupne pribudnú ďalší hostia. Budete mať prístup k vzdelávacím materiálom i praktickým workshopom v oblasti rozvoja silných stránok. Čaká na vás séria živých webinárov na pravidelnej týždennej báze, ktorými vás budú sprevádzať kvalifikovaní koučovia pracujúci s metodikou Gallup. Spoznáte a naučíte sa identifikovať všetkých 34 talentov podľa metodiky Gallup a navyše budete mať prístup do členskej sekcii, kde bude pre vás vytvorená sociálna siete, prostredníctvom ktorej získate nové kontakty. V členskej sekcii môžete komunikovať nielen s členmi klubu, ale tiež s koučmi a mentormi. Na workshopoch sa budete venovať aj 8 unikátnym kľúčom.

8 unikátnych kľúčov. V čom je ukryté ich čaro?

Klub Myslenie prvej ligy je postavený predovšetkým na talentoch. Aby ste ale tie svoje talenty mohli premeniť na silné stránky, potrebujete podľa MPL urobiť ešte určité kroky. Tieto kroky nazvali unikátne kľúče.

 „Bez kvalitných základov nemôže stáť žiaden dom. Rovnako je to aj s vašim úspechom. Preto v prvom bloku ukotvíme vašu hlavu, telo a dušu v súlade s vašimi unikátnymi talentami a vytvoríme tak základ na ceste k Mysleniu prvej ligy,“ vysvetľujú autori prvý krok. V druhom kroku sa začnete sústrediť na svoje nápady, myšlienky a životné smerovanie. „Na základe denno-denného zapisovania všetkého podstatného vo vašom živote postupne získate správny smer. V tom vám pomôže písanie si do diára Myslenia prvej ligy, ktorého súčasťou sú aj myšlienkové mapy. Budete takto rozvíjať vašu kreativitu v súlade s vašimi talentami.“ V treťom bloku bližšie spoznáte vašu intuíciu. „Intuíciu ste dostali do vienka, ale málokto ju rozvíja. Preto ju prebudíme k životu a začnete ju rozvíjať v súlade s vašimi talenty. Získate tak ďalší stavebný kameň na ceste k vášmu úspechu.“ Keď už budete vnímať svoju intuíciu, začnete aj viac rozpoznávať, rozvíjať a prakticky aplikovať vaše dominantné talenty. Zameriate sa na tvorbu životnej víze a získate jasnejší pohľad na vaše poslanie. „Aby sa vaše poslanie a vízia naplnili, v tomto bloku sa pustíte do budovania vášho bohatstva. Budovanie prepojíte s vašimi talentami a postavíte na jednoznačných pilieroch. Vytvoríte si nielen hojnosť, ale získate aj finančnú rovnováhu.“  V šiestom bloku sa dozviete, že aj imidž je prepojený s vašimi talentami a vašim vyžarovaním. Pokiaľ nebude váš imidž v súlade s dušou a vnútrom, tak nebudete autentickí. Ďalej sa zameriate na kariéru snov. „V tomto bloku sa budete venovať 3 oblastiam, ktoré vám pomôžu odhaliť vašu kariéru snov. Kariéra sa tak stane vašim životným naplnením a zábavou. Lebo v nej budete mať príležitosť rozvíjať svoj potenciál na základe vašich talentov.“  Posledný blok bude adresovaný zdravému životnému štýlu. Nemôžete odhaliť váš potenciál, ak zanedbávate telo a zdravý životný štýl. „Je to podobné, ako by ste stavali dom a nemali postavené základy. V tomto záverečnom blok nastavíte vaše zdravie tak, aby sa stalo vašim životným štýlom s prihliadnutím na vaše unikátne telo,“ dopĺňa MPL.

Úspech začína v našej hlave spolu s poznaním našej unikátnosti nás privedie k životu snov. Viac informácií o klube Myslenie prvej ligy nájdete na webovej stránkeFacebooku.

 

Foto: Facebook