Depresia sa u mladých ľudí vyskytuje čoraz častejšie

Výskyt depresie u mladých stále narastá. Podľa štúdií trpí depresiou každé ôsme dieťa. Až sedemdesiat percent mladých trpiacich depresiami sa tým snaží prejsť samo v tichu domácnosti a počkať, kým to celé prestane. Veľa z nich si myslí, že to pominie, ak sa stanú úplne dospelými a budú mať kontrolu nad svojim životom.

Čo to vlastne depresia je?

Depresia je choroba, ktorá môže človeku zničiť celý život. Rodičia sa väčšinou domnievajú, že ide len o náladovosť alebo pubertu, no nie vždy je to pravda. Depresia sa často prejavuje prehnanou emocionálnosťou alebo na druhej strane citovou otupenosťou.

Depresia sa u mladých ľudí vyskytuje čoraz častejšie

Príznaky

Medzi tie najbežnejšie príznaky patrí napríklad strata záujmu o bežné činnosti, neschopnosť sa zabávať, vyhýbanie sa kamarátom či rodine. Medzi ďalšie príznaky môžeme zaradiť bezmocnosť a smútok. Depresia často prispieva k vzniku závislostí, ako je napríklad závislosť na alkohole alebo nadmerné používanie liekov. Varovným signálom je taktiež časté spomínanie smrti alebo samovražedné sklony.

Hoc je riešenie či liečba depresie príliš dlhá a psychicky náročná, je potrebné vyhľadať odbornú pomoc. Nenechajme sa ničiť dnešným svetom. Verím, že naše city neochabnú a ľudí trpiacich depresiou bude čoraz menej.

 

Foto: Pexels, Unsplash