Prečo mladým pripadá rádio nudné? Aké témy a zmeny by prijali?

Rozhlas – slovo, ktoré na dnešnú mladú generáciu môže pôsobiť takmer archaicky. Oveľa radšej používame pojem rádio, avšak ani v tom prípade tento typ média mladých ľudí príliš neoslovuje.  V zahraničí sa často môžeme stretnúť s istým zvykom či dokonca tradíciou počúvania rádia, ale na Slovensku je situácia iná. A obzvlášť u mladých ľudí.

Stojí rádio za to?

Je nesmierne ťažké rozprávať o výhodách rádia, keď prakticky všetko, čo ponúka, vieme nájsť na iných miestach. Môžeme si prečítať správy z internetu alebo si niečo pozrieť v televízií, kde to máme, na rozdiel od rádia, doplnené o obraz. Stále sú tu však isté výhody, ktoré rádio ponúka. Jednou z nich je v prvom rade fakt, že hovorené slovo človek prijíma oveľa prirodzenejšie ako čítané. Vysielanie je nepretržité, a teda rádio dokáže poskytnúť informáciu 24 hodín denne 7 dní v týždni. Rozhlas je taktiež jednou z najrýchlejších foriem ako dostať správu k poslucháčovi. Tejto rýchlosti dokáže konkurovať jedine internet a ten nemáme vždy dostupný všade – rádio áno. Navyše za počúvanie rádia platiť nemusíme. Ak chceme získať rýchlu a krátku informáciu o významnej udalosti, v rozhlase ju dostaneme. Zahlásenia sú stručné a výstižné. Nehovoriac o kompletnom servise vrátane počasia a dopravy. Navyše, rádio môžete využívať ako kulisu pri mnohých činnostiach, ako je varenie či šoférovanie. A stále tu máme ešte to najväčšie lákadlo, ktoré dominuje medzi mladými, a tým je hudba. 

Miniprieskum

Aby sme len nehovorili teoretické fakty o rádiu, rozhodli sme sa urobiť malý prieskum medzi mladými ľuďmi. Zapojili sme do neho 55 ľudí, ktorí mali odpovedať na pár krátkych otázok. Podľa prieskumu sa najpočúvanejším rádiom stala Európa 2. Nie je to až takým veľkým prekvapením, keďže je zameraná primárne ma mladých ľudí a tomu sa prispôsobuje nielen hudbou, ale aj obsahom. Len 25 ľudí z 55 počúva rádio na dennej báze a takmer všetci ho mávajú zapnuté ako kulisu popri inej činnosti. Zábavné témy majú mladí v rádiu najradšej a hneď za nimi skončili správy. Medzi top 3 kľúčové faktory, podľa ktorých si vyberajú rádio patrí hudba (49 ľudí), moderátori  a poskytovanie serióznych informácií. Odpovede na otázku, čo považujú na rádiu nudné boli viac menej rovnaké. Monotónne prejavy, neprimerané vtipy moderátorov, nekonečné množstvo reklamy a hlavne neustále opakovanie tej istej hudby hnevalo takmer všetkých. Až 25 ľudí by počúvalo rádio viac, ak by sa hranie tých istých pesničiek 10x za deň obmedzilo.

Z výsledkov nášho miniprieskumu môžeme povedať, že rádio u nás ešte nie je celkom stratené. Možno by len stačilo nájsť ten správny pomer medzi tým, čo poslucháči očakávajú a čo im môžu jednotlivé stanice ponúknuť. Pýtať sa mladých, čo by chceli počúvať a nezabúdať na spätnú väzbu.

 

Foto: Pexels