Školské pomôcky pre cudzie deti. Projekt pomáha slovenským rodinám v núdzi

Charitatívna zbierka #dakujemezavzdelanie, ktorú pre neziskovú organizáciu JEDEN RODIČ pripravil obchod Bonami, chce zvýšiť povedomie o problematike rodín, kde je pri výchove detí prítomný iba jeden rodič. Vyzbierané finančné prostriedky zároveň poputujú do neúplných rodín, ktoré to najviac potrebujú.

Na Slovensku vyrastá v neúplnej rodine každé štrnáste dieťa. Charitatívna zbierka, ktorú na august pripravil portál Bonami.sk a nezisková organizácia JEDEN RODIČ, chce upozorniť na ťažkosti, s ktorými sa osamelí rodičia práve v tomto období stretávajú. Jej hlavným cieľom je, aby osamotení rodičia v núdzi dokázali zabezpečiť svojim deťom podobné podmienky na vzdelávanie, aké majú deti z úplných rodín. V auguste sa tak môže každý na chvíľu stať tým druhým rodičom a nakúpiť na Bonami virtuálne školské pomôcky alebo krúžky a prispieť k tomu, aby neúplné rodiny neboli ohrozené výdavkami spojenými s nástupom do školy. Zbierkou sprevádza hashtag #dakujemezavzdelanie.

Zbierka #dakujemezavzdelanie sa koná od 1. augusta do 1. septembra a všetky vyzbierané finančné prostriedky nezisková organizácia odovzdá rodinám, ktoré to najviac potrebujú. „Málokto vie, aké problémy majú osamelí rodičia s financovaním pomôcok do školy alebo pravidelným platením krúžkov či iných aktivít pre svoje deti. Veľké množstvo talentovaných detí nenavštevuje krúžky len preto, lebo im to finančná situácia v rodine neumožňuje. Situáciu neuľahčuje ani fakt, že viac ako polovica rodičov nedostáva peniaze od druhého rodiča. Pritom minimálne výživné na Slovensku je 28,79 eur – čo je menej ako jedno euro na deň. Takéto rodiny sa dostávajú do problémov vo viacerých oblastiach života a najviac ich ohrozujú práve neočakávané výdavky. Zbierkou #dakujemezavzdelanie chceme pomôcť rodinám, ktoré to potrebujú“, povedala Eva Marková, riaditeľka neziskovej organizácie JEDEN RODIČ.

„Uvedomujeme si, že pre dieťa tvoria dokonalý domov predovšetkým jeho rodičia. Nie každé dieťa má však to šťastie vyrastať v úplnej rodine. Byť jedným rodičom vyžaduje nielen odvahu, ale predovšetkým dvakrát toľko úsilia na zabezpečenie aj tých najzákladnejších potrieb. Preto sme sa spojili s neziskovou organizáciou JEDEN RODIČ a rozhodli sme sa podporiť neúplné rodiny, ktoré sú nečakanými výdavkami spojenými so začiatkom nového školského roka najviac ohrozené,” vysvetľuje motiváciu Bonami.sk jeho CEO Pavel Vopařil.

Foto: pixabay