Slovácko sa nesúdi

Slováci - „ľud zdravý, usilovný, vytrvalý a skromný, ale tiež vzdorovitý, tvrdohlavý, konzervatívny, k inteligentom nedôverčivý. Húževnato visia na materčine. Majú svojrázne zvyky a obyčaje. Pri všetkých významných okolnostiach životných (krst, svadba a iné) radi spievajú.“ Tak nás charakterizuje Malý Ottuv slovník náučný -  ”príručná kniha” obecných vedomostí z roku 1904.
A ako nás vnímajú zahraniční turisti v súčasnosti?


Všade zima
Zástup uzimenej skupiny talianskych turistov sa krčí pred budovou Bratislavského letiska. Práve prileteli z Ríma. Prvý dojem zo Slovenska? Zima. Desať stupňov Celzia je v slovenskom a talianskom ponímaní pocitovo úplne iná teplota. „Aj ľudia sú nejakí tichí.” Po piatich minútach čakania na autobus im horúca talianska krv vychladla a usúdili, že tichosť a strohosť prvých Slovákov, ktorých stretli, bude asi tiež spôsobená tou zimou.
Lavičku na námestí pred francúzskym veľvyslanectvom obsadil starší manželský pár. Počasie je pod psa. „Už som sa začínal báť, že všetky pekné Slovenky zostali doma, “ odpovedá starší Španiel na otázku, ako vníma Slovákov. Podľa jeho slov máme krásne ženy. „Zaplaťte a zbohom,” nenechá sa pripraviť o odpoveď ani jeho manželka. Krása Slovenských žien teda bola dnešný deň prvýkrát pochválená, zato služby dostali prvý mínus. Ani skupina mladých Talianov stojacich opodiaľ sa nedala zahanbiť a superlatívmi smerovanými voči nežnému pohlaviu nešetrila. 
„Žiadna zeleň, kroje, hory, ani žiadne ovce, “ rozpráva s povzdychom smutný Američan, ktorý čakal, že si tieto krásy obzrie už v Bratislave. Vzápätí však so širokým úsmevom dodáva „slivovica a pivo.” Na tieto dve zázračné slovíčka reaguje skupina amerických turistov zborovým výkrikom “nazdravié”! Odporučili by nám iba to, aby sme sa viac usmievali. Po slovenských ulicich podľa nich chodí veľa smutných a vážnych ľudí.


Dnes a pred sto rokmi. Čo sa zmenilo?
Japonskí turisti cez hľadáčiky fotoaparátov obdivujú historické budovy bratislavského starého mesta a chvália slovenskú pohostinnosť a otvorenosť. Černošský pár z Ameriky si nedokáže zvyknúť na to, že priťahuje zvedavé pohľady okoloidúcich a na nedostatočnú znalosť angličtiny v obchodoch. Podobne je na tom aj rodina s pakistanskými koreňmi, ktorá sa zvýšenej pozornosti neveľmi teší. Podľa nich majú Slováci na ich národnosť príliš konzervatívny a nedôverčivý pohľad. Pochybujú o bezpečnosti nášho hlavného mesta. Švajčiarskym turistom sa zase nepozdávajú obchody pozatvárané v sobotu, Slovákov však charakterizujú ako srdečných a skromných ľudí.
Keď definíciu nášho národa z Ottovho náučného slovníka porovnáme s názormi opýtaných turistov, vidíme, že sme sa za tých sto rokov až tak veľmi nezmenili. Stále však treba brať do úvahy, že je to subjektívny názor, ktorý si na nás vytvorili za niekoľko hodín a často len v rámci krátkych spoznávacích zájazdov niekde medzi Viedňou, Prahou a Budapešťou.

 

Foto: Pixabay