Slovenský olympijský a športový výbor predstavil nový projekt Športuj Slovensko

Podporovať deti, mládež a celé rodiny v športových aktivitách, to je cieľom nového projektu Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) nazvaného Športuj Slovensko. Projekt tvoria série štyroch letných a dvoch zimných športových podujatí, „Olympijských dní“, ktoré sa uskutočnia v priebehu roka na rôznych miestach Slovenska. A čo projekt Športuj Slovensko ponúka? Dni plné športu, zábavy a zdravého súťaženia. Ich súčasťou bude aj identifikácia športových talentov, autogramiáda olympionikov a bohatý kultúrny program. Športuj Slovensko odštartuje 26. mája v Prešove.

„Slovenský olympijský a športový výbor sa dlhodobo usiluje vrátiť šport do hry, a to na všetkých jeho úrovniach od detí, cez mládež, rodiny až po seniorov. V rámci projektu Ukáž sa! podporujeme talentované deti a mládež, cez Juniorský olympijský tím sa sústreďujeme na podporu juniorských športovcov a v rámci projektu Športuj Slovensko a Olympijských dní motivujeme k športu celé rodiny. Projekt Športuj Slovensko je z tohto pohľadu ďalšou dôležitou súčasťou stratégie SOŠV, ktorej cieľom je poukazovať na dôležitosť športu a pohybových aktivít pre širokú verejnosť,“ povedal Anton Siekel, prezident SOŠV.

Letné Olympijské dni sa budú sústreďovať primárne na atletiku, cyklistiku, beh, súčasťou ktorého bude aj tzv. Beh olympijských nádejí. Organizátori pripravili aj sériu športových podujatí vhodných pre celé rodiny. Registrácia na podujatie je podmienená štartovným poplatkom vo výške 5 eur, ktorý poputuje Nadácii SOŠV na podporu mladých talentovaných športovcov.

Slovenský olympijský a športový výbor predstavil nový projekt Športuj Slovensko

„Špeciálnym dňom v rámci projektu Športuj Slovensko bude nedeľa 23. júna, kedy slávime aj medzinárodný Olympijský deň. Okrem Olympijského behu máme pre verejnosť pripravenú autogramiádu olympionikov, vedomostné súťaže súvisiace s históriou olympizmu a bohatý kultúrny program. Podporiť nás prídu ambasádori projektu Športuj Slovensko a mnohé známe osobnosti. Naším cieľom je vytvoriť taký koncept podujatia, ktorý utuží pozitívny vzťah rodín s deťmi k športu. Chceme, aby sa šport v rodinách stal súčasťou ich života,“ uviedol Gábor Asványi, výkonný riaditeľ SOŠV. 

Ambasádormi projektu sú slovenskí olympionici: Danka Barteková, Anastasia Kuzminová, Matej Beňuš a Adam Žampa. Jednotlivých podujatí sa zúčastnia aj ďalšie tváre Slovenského olympijského tímu, ktoré budú motivovať deti, mládež a rodiny k pravidelným športovým aktivitám, šíriť myšlienky olympizmu a podporovať mladé športové talenty, aby rozvíjali svoje športové nadanie. 

Slovenský olympijský a športový výbor predstavil nový projekt Športuj Slovensko

Okrem športových aktivít bude Športuj Slovensko aj o propagácii športových zväzov či jednotlivých športov ako basketbal, box, futbal, atletika, bikros či biatlon. 

 

Foto: SOŠV