Pripomeňme si 100. výročie Matice slovenskej

Matica slovenská (MS) oslavuje 100. výročie oživotvorenia z roku 1919. Na slávnostnom podujatí pri tejto príležitosti odhalil predseda MS Marián Gešper, pred jej sídlom v Parku sv. Cyrila a Metoda, bustu Jána Vanoviča. Vanovič bol známy obhajca slovenských národovcov a neskôr bol zvolený za predsedu Matice.

„Najstaršia národná, kultúrna a vedecká ustanovizeň Slovákov zažila veľmi úspešné obdobie v 30. a 40. rokoch 20. storočia po vzniku prvej ČSR, teda po obnovení matičnej činnosti v roku 1919. Pre matičiarov je toto obdobie obrovskou inšpiráciou, aby sme mali znovu také silné osobnosti, ako bol Jozef Škultéty, Matúš Dula či Ján Vanovič,“ povedal predseda MS Marián Gešper, ktorý zároveň odhalil bustu tejto národnej osobnosti. Ako dodal, Matica slovenská prispela ku konsolidácii politických a kultúrnych pomerov v novej demokratickej republike, a preto má jej obnovenie význam pre celý slovenský národ. 

Pripomeňme si 100. výročie Matice slovenskej

Oživotvorenie? 

Zhromaždenie v Martine ustanovilo v roku 1861 výbor, ktorý vypracoval stanovy Matice slovenskej (súčasť prijatého Memoranda národa slovenského). O štyri roky neskôr slávnostne otvorili aj prvú budovu Matice slovenskej, financovali ju z celonárodných grajciarových zbierok. Uhorská vláda ale v roku 1875 činnosť Matice zakázala, zhabala jej všetok majetok a zbierky porozdeľovala do župných múzeí. Pokusy o obnovenie Matice slovenskej neboli úspešné, zlom nastal až v roku 1919. Tento proces sa začal vydaním dekrétu Vavra Šrobára. Matica nadviazala na predchádzajúcu prácu, začala budovať členskú základňu a zakladať vedecké odbory.

Obhajca slovenských národovcov

Keď Ján Vanovič dospieval, Maticu slovenskú zatvárili. „Neskôr patril k jej obnovovateľom, stal sa členom jej výboru a bol aj jej právnym poradcom. Angažoval sa v Slovenskej národnej strane a evanjelickej cirkvi a obrovsky kus práce vykonal v advokácii – spoluzakladal Advokátsku komoru na Slovensku. Bol tiež známy ako obhajca slovenských národovcov. V roku 1930 bol zvolený za predsedu MS,“ priblížil Pavol Parenička zo Slovenského literárneho ústavu MS.

Pripomeňme si 100. výročie Matice slovenskej

 

Foto: Matica slovanská