Papierové noviny sú aj naďalej na zostupe

Kancelária združenia ABC SR, ktoré mapuje predajnosť slovenských denníkov, zverejnila výsledky z prvého polroku 2016. Opätovne bol zaznamenaný prepad predajnosti jednotlivých tlačených denníkov, v priemere medziročne až o 5,9 percenta. Nejde pritom o krátkodobý úpadok, ale o dlhodobý trend.

Najhoršie spomedzi účastníkov prieskumu skončil denník Sme, ktorého predaj poklesol medziročne až o 13,5 percenta. Naopak, najlepšie sa v predajnosti darilo denníku Pravda, ktorý zaznamenal pokles iba na úrovni 2,5 percenta. Denník Nový čas zaznamenal oproti prvému polroku roku 2015 pokles predajnosti 4,6 percenta, ale s celkovou predajnosťou 91 712 výtlačkov si aj v prvej polovici roku 2016 udržal pozíciu najpredávanejšieho tlačeného denníka na Slovensku.

V bratislavských uliciach sme sa na základe výsledkov mapovania náhodne oslovených respondentov pýtali, aký majú vzťah k tradičným papierovým novinám a či ich čítanie preferujú pred elektronickými médiami. Na vzorke dvadsiatich zástupcov vybraných spomedzi všetkých vekových kategórií sme zistili, že obyvatelia Slovenska takmer jednohlasne využívajú radšej elektronické médiá než papierové noviny. 

Jedným z hlavných argumentov ich výberu bola cena, pretože zatiaľ čo väčšina spravodajských internetových portálov ponúka obsah zadarmo, tlač v novinových stánkoch je spoplatnená. Oslovení ale argumentovali aj tým, že čítanie správ na internetových portáloch je pre nich pohodlnejšie a rýchlejšie. Až dve tretiny opýtaných pritom v minulosti papierové noviny čítali pravidelne, ale v posledných rokoch preferujú elektronickú formu získavania informácií. Približne štvrtina oslovených si papierové noviny kupuje nepravidelne a iba pätina respondentov bude v budúcnosti zvažovať kúpu predplatného niektorého z tlačených denníkov.

 

Foto: Pixabay