Larung Gar: Tibetský budhizmus čelí čínskej demolícií

Minulé leto 2016 začali v oblasti Larung Gar demolície a vysťahovávanie nariadené čínskymi úradmi.

Larung Gar patrí k jedným z najväčších vzdelávacích inštitúcií venujúcim sa tibetskému budhizmu. V súčastnosti sa počet mníchov a mníšok, študujúcich filozofiu a filozofickú debatu odhaduje na 40- tisíc.

Od leta minulého roku prebiehajú v tejto oblasti demolície nariadené čínskymi úradmi. Podľa oficiálnych vyhlásení Číny je dôvodom preľudnenie oblasti. Čínska vláda oznámila plány na zníženie počtu obyvateľov, ktoré zahrňujú demolície príbytkov a masové vysťahovávania. Počas minulého leta začali s deportáciou mníšok a mníchov, ktorí nie sú oficiálne registrovaní v oblasti Sečuánskej provincie. Úrady majú v úmysle takto znížiť tamojšiu populáciu na približne 5000 ľudí. Podľa správ organizácií na ochranu ľudských práv bolo do októbra roku 2016 vysťahovaných tisíc ľudí.

Čínsky úradníci tvrdia, že Larung Gar je preplnený, a majú pravdu. Realitou tohto miesta je otvorená splašková kanalizácia a odpadkové jamy, chatka nastavaná na chatke.  Z rozhovorov s obyvateľmi Larung Garu, správ organizácie Human Right Watch a rádia Free Asia vyplýva znepokojenie z Tibetskej strany. Objavujú sa názory, že cieľom demolícií a vysťahovávanie je oslabenie centra tibetského budhizmu. Neistotu vyvoláva fakt, prečo vláda nezvolila rekonštrukciu, namiesto demolícií a násilným vysťahovávaním.

Demolície v Larung Gare nie sú prvými. Situácia sa opakovala aj v roku 2001, keď úrady nariadili zbúranie množstva príbytkov. Ľudia sa vtedy vrátili a rast Larung Garu pokračoval.

 

Foto: freetibet.org