Po stopách hypersenzitivite: Utrpenie či dar?

Častokrát čelíme situáciám, kedy naša citlivosť vyjde na povrch. Sú však ľudia, ktorých vysoká citlivosť či intenzívnejšie vnímanie sprevádza celý život a sú jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Práve vysokou citlivosťou, intenzívnym vnímaním množstva podnetov alebo zraniteľnosťou, sa vyznačujú hypersenzitívni ľudia. Počet ľudí s touto dispozíciou sa pohybuje okolo 15 až 20 percent z celkovej populácie. Momentálne je táto problematika bohato obsiahnutá už aj v literatúre, ktorá obsahuje množstvo testov, otázok či experimentov pre správne pochopenie hypersenzitivity. 

Výskum hypersenzitivity je záležitosťou pomerne krátkeho obdobia pričom priekopníčkou sa stala psychologička Elaine N. Aronová, ktorá je zástankyňou nezamienania si hypersenzitivity s vysoko empatickými ľuďmi. 

Prínos hypersenzitívnych ľudí pre spoločnosť

Hypersenzitívni ľudia sa vo väčšej miere zaujímajú o psychológiu. Je pre nich dôležité, aby pochopili seba, svoje okolie a v neposlednom rade i svet, v ktorom žijú. Zakladajú si na jeho zmene k lepšiemu, na väčšej humánnosti a snažia sa pre to robiť svoje maximum. Vďaka svojej zvýšenej miere vnímavosti dokážu ako prví spozorovať, keď sa deje niečo zlé či nebezpečné. Odlišnosť vo vnímaní hypersenzitívneho človeka, od osoby s bežným vnímaním, by sme mali možnosť vidieť napríklad i pri prechádzke po lese. Hypersenzitívnosť pomáha k extrémnejšiemu vnímaniu výnimočných vnemov, čo by na tomto príklade bolo vnímanie obyčajného šumu listov. 

Citlivosť na obtiaž 

Trápenie však prichádza vo chvíli, keď nemôžu zasiahnuť. Či už ide o nespravodlivosť, chtíč dokázať pravdu alebo smútok niekoho druhého. Ľudia s touto povahovou črtou sa často stretávajú aj s vetou: „Nebuď tak citlivý/citlivá." Tento výrok dokáže raniť nie len hypersenzitívne dieťa, ale aj dospelého. Nikto si pri vyslovení tejto vety neuvedomuje, že by daný človek musel začať boj v rozpore so sebou samým. Zvýšená citlivosť je u týchto ľudí ich neoddeliteľnou súčasťou, niečím, s čím sú zžití a potláčanie ich vlastnej osobnosti by bolo pre nich psychicky veľmi bolestivé a náročné. 

Vďaka intenzívnejšiemu vnímaniu sa týchto ľudí veľmi dotýkajú očakávania druhých na ich osobu, predsudky či opovrhovania. Taktiež sú majstri v prispôsobovaní sa, čo im však do života prináša ďalšie bolestívé mínus, pretože v ich osobnom záujme je myslieť viac na druhých ako na seba. Z tohto dôvodu strácajú kontakt sami so sebou a ich sebavedomie sa blíži k nule. 

Sociálny život hypersenzitívnych ľudí 

Mnohí z nás by si laicky mysleli, že z pravidla musí isť o introvertov. Typologické osobnosti sú však pri type týchto ľudí rovnaké ako u nás. Sú teda introvertní a extrovertní hypersenzitívni. V prípade priateľov je ale rozdiel značný. Hypersenzitívni ľudia majú malý okruh priateľov. V knihe Hypersenzitívni ľudia medzi nami od R. Sellina, sa bližšie uvádza, že maximum sú dvaja či traja priatelia. Zväčšia ide o špeciálny a vzácny vzťah. Zaujímavým faktom však je, že väčšina z nich pozná len jednu formu priateľstva a tou je, všetko alebo nič. 

Po partnerskej stránke si ženy alebo muži hľadajú partnerov s opačnými vlastnosťami. Vo väčšine prípadov ide o vzťahy, kde je opačné pohlavie menej citlivejšie a viac pragmatickejšie, z čoho môže vzísť veľmi stabilný vzťah za predpokladu rešpektovania odlišností a tolerovania sa navzájom. 

Problematika hypersenzitívnych ľudí sa venuje vo svojej knihe aj Rolf Sellin s názvom: Hypersenzitívni ľudia medzi nami. Sám trpí touto osobnostnou črtou a v knihe dáva návody a cvičenia ako správne a šťastne žiť s vysokou citlivosťou.

 

 

Zdroj: Sellin. R. (2016). Hypersenzitívni ľudia medzi nami

Obrázok: Pinterest