Maturita 2020/2021: Stretneme sa pri zelenom stole, odkazuje maturantom Branislav Gröhling

Skúška dospelosti čaká žiakov štvrtých ročníkov o pár mesiacov a zatiaľ si môžu byť istí len dátumom písomných a ústnych maturít. Podľa všetkého by sa malo maturovať štandardným spôsobom. Kvôli koronavírusu však študenti prišli o šesť mesiacov bežnej, prezenčnej výučby a chýba im aj dostatočná príprava na maturitu. 

Aktuálni maturanti sa cítia ukrivdení voči minuloročným, ktorí dostali maturitu „zadarmo“. Skúške dospelosti sa vyhli týždeň pred písomnou časťou. Nakoniec nematurovali vôbec a ich výsledky sa odzrkadlili v aritmetickom priemere koncoročných známok z 1. až 3. ročníka a polročných zo 4. ročníka. Mnohí tohtoroční štvrtáci preto žiadajú o zrušenie maturít a túžia po rovnakom postupe vyhodnotenia ich stredoškolského vzdelania. Dôkazom sú aj online petície, ktoré obleteli sociálne siete.

Nájdu sa ale aj takí, ktorí súhlasia s absolvovaním maturít. Chcú však miernejšie podmienky alebo určitý kompromis. Za pomerne krátky čas sa k tejto téme vyjadrilo niekoľko rôznych študentských združení cez ktoré sa maturanti dožadujú svojich práv. Medzi nimi je napríklad Aliancia Stredoškolákov, združenie Maturanti 2021 či skupina študentov z Košíc, ktorí vystupujú pod názvom Hlas Maturantov.

Máme právo na vzdelanie!

Aj týmto heslom sa riadia členovia asociácie Maturanti 2021 z Bratislavy. Organizácia vznikla pod vedením študentov 4.A triedy zo Strednej odbornej školy masmediálnych a informačných štúdií. Iniciatívu sa rozhodli zobrať do vlastných rúk a žiadajú spravodlivosť. Vytvorili dotazník, v ktorom zisťovali, ako sú študenti pripravení na tohtoročnú maturitu a aj to, či im dištančné vzdelávanie vyhovuje. Celkovo získali odpovede od 6 159 respondentov. Z toho 63 percent navštevuje strednú odbornú školu alebo konzervatórium a zvyšných 37 percent sú študenti gymnázií (bilingválnych/osemročných/štvorročných).

O výsledky z dotazníka sa podelili v oficiálnom liste, ktorý poslali ministrovi školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Študenti v ňom poukazujú na dôležitú skutočnosť, že dištančná forma štúdia nestačí. Vzdelávanie na diaľku nedokáže nahradiť v plnom rozsahu prezenčnú výučbu. Dôkazom je až 89 percent opýtaných, ktorým sa učí doma horšie ako v škole. Len 11 percent žiakov nevidí žiaden rozdiel medzi dištančným vyučovaním a bežnou prezenčnou výučbou.

Vďaka dotazníku tiež zistili, že 192 opýtaných (3 percenta respondentov) má minimálny alebo žiadny kontakt s učiteľmi. Z toho vyplýva, že si niektorí učitelia neplnia svoje povinnosti tak ako by mali. „ učitelia, ktorí sa na nás vykašlali, a práve preto nám nejde o zrušenie maturít,“ povedala nám Michala Kupcová, členka Maturantov 2021. Žiakom sa nedostáva dostatok vzdelania, na ktoré majú právo.

Na rad však prichádza otázka, čo bude s maturitou. Sú na ňu študenti naozaj pripravení? Až 72 percent respondentov sa podľa dotazníka nedokáže samostatne pripraviť na ich záverečné skúšky. 22 percent nevedelo odpovedať a zvyšné 3 percenta študentov sa na maturitu cítia aj so samostatnou prípravou. Okrem dát z dotazníka zhrnuli ministrovi v liste aj päť požiadaviek, ktorými by chceli zmierniť skúšku dospelosti. Navrhujú zrušenie ústnej a praktickej časti maturity, odklad písomných skúšok, čiastočné zarátanie aritmetického priemeru známok do hodnotenia a elimináciu nejasností v testoch na písomnej forme. „50 percent by išlo z priemeru a 50 percent z písomnej časti maturity,“ navrhuje členka Hlasu Klaudia v živom vysielaní na ich Instagrame. Skupina žiakov z Košíc, vystupujúca pod názvom Hlas Maturantov, sa rozhodla spojiť sily so združením Maturanti 2021. Spoločne tak zastupujú maturantov z celého Slovenska.

Čo povedalo na ich podmienky ministerstvo?

Doteraz nevedia, od ministra nedostali žiadnu odpoveď. Ten však v živom vysielaní 23. decembra 2020 pre denník SME povedal, že maturity určite budú a aritmetický priemer nepripadá do úvahy. Ministerstvo však plánuje rozšíriť čas pre jednotlivé skúšky, dať iné odporúčania komisií, aby sa predišlo cestovaniu a odporúčať školám zredukovanejší obsah vzdelávania. Okrem toho by sa skúšky rozdelili na viacero dní a konali by sa v menšom počte osôb.

„Stretneme sa pri zelenom stole,“ uistil Gröhling maturantov v živom vysielaní. Ako to však maturanti zvládnu, je otázne. Viac informácií by sa mali študenti dozvedieť druhý januárový týždeň budúceho roka.