Deň otvorených dverí na Žilinskej univerzite

Ešte stále ste si nevybrali vysokú školu? Možno vás potom zaujme Žilinská univerzita, ktorá zverejnila dátumy dní otvorených dverí na svojich siedmich fakultách

„Žilinská univerzita v Žiline patrí už šesťdesiatpäť rokov k popredným vzdelávacím a vedeckovýskumným inštitúciám na Slovensku. Svojou bohatou tradíciou zaujíma významné miesto medzi slovenskými vysokými školami a to nielen počtom študentov, ponukou zaujímavých a kvalitných študijných programov, ale najmä výraznou výskumnou i zahraničnou aktivitou. Súčasná univerzita už nie je orientovaná len na dopravu a spoje. Je to široko koncipovaná univerzita sústredená na slovenské pomery v unikátnom univerzitnom mestečku na Veľkom Diele,“ informuje univerzita na svojej internetovej stránke.  Na Žilinskej univerzite nájdete sedem fakúlt (ekonomiky dopravy a spojov, stavebnú, strojnícku, elektrotechnickú, riadenia a informatiky, bezpečnostného inžinierstva, humanitných vied). „Súčasťou univerzity sú aj pracoviská: Výskumný ústav vysokohorskej biológie, Ústav telesnej výchovy, Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania, Centrum informačných a komunikačných technológií, Ústav celoživotného vzdelávania, CETRA – Ústav dopravy, Ústav konkurencieschopnosti a inovácií a Letecké výcvikové a vzdelávacie centrum,“ vysvetľuje.

Univerzita považuje za kľúčovú funkciu spoluprácu so zahraničnými vysokými školy a inštitúciami. „Žilinská univerzita má podpísané bilaterálne zmluvy s viac ako 50 krajinami sveta nielen v rámci Európy, ale i Ameriky (USA, Mexiko, Brazília, Argentína, Kuba), Ázie (Kórea, Japonsko, Čína, Taiwan) a Afriky (Južná Afrika). V oblasti celouniverzitnej bilaterálnej spolupráce napreduje univerzita v jej rozvíjaní s univerzitami, vysokými školami a inštitúciami vo vedeckovýskumnej a pedagogickej činnosti. V histórii programu ERASMUS patrí Žilinská univerzita medzi úspešné slovenské univerzity v aktivite študentské mobility, v uskutočnených prednáškach pedagógov na zahraničných univerzitách je najúspešnejšou slovenskou univerzitou. Prostredníctvom svojich zástupcov sa Žilinská univerzita podieľa na spolupráci v rámci medzinárodných organizácií, ktorých je univerzita ako celok členom (Magna Charta Universitatum, EUA, IGIP, ECTRI, FEHRL).

Deň otvorených dverí

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov – 16. februára 2018, od 9:00 hod.

Elektrotechnická fakulta – 8. februára 2018, od 9:00 a od 12:00 hod.

Fakulta riadenia a informatiky – 16. februára 2018, od 10:00 hod., ONLINE: 7. marca 2018, od 16:00 do 21:00

Fakulta humanitných vied – 16. februára 2018, od 10:00 hod.

Strojnícka fakulta – 7. februára 2018, od 10:00 hod.

Stavebná fakulta – 7. februára 2018, od 9:00 hod.

Fakulta bezpečnostného inžinierstva – 15. februára 2018, od 10:00 hod.

Výskumný ústav vysokohorskej biológie – 5. apríla 2018, od 11:00 hod., Tatranská Javorina

 

Zdroj: uniza.sk

Foto: Facebook/Žilinská univerzita v Žiline