Študenti si v simulovaných voľbách zvolili županov. Takto dopadli Študentské voľby 2017

Už dnes sa na Slovensku konajú voľby do orgánov samosprávnych krajov. Združenie Pre Stredoškolákov sa preto rozhodlo zorganizovať simulované Študentské voľby. Prostredníctvom nich sa snaží študentov, ktorí ešte nemajú právo voliť, neformálne vzdelávať k aktívnemu občianstvu. Pozrime sa, ako študenti odvolili. 

Študenti mohli v Študentských voľbách hlasovať na 47 stredných školách od 25. do 27. októbra 2017. Svoj hlas odovzdalo vyše 20 tisíc študentov vo všetkých krajoch. Zastúpené boli všetky typy škôl podľa druhu vzdelávania aj zriaďovateľa. „Celková účasť dosiahla 47%, čo je niekoľkonásobne viac než je odhadovaná účasť prvovoličov na oficiálnych voľbách,“ uvádza združenie Pre Stredoškolákov na stránke Študentských volieb 2017. Oprávnenými „voličmi“ boli študenti nad 15 rokov. „Podľa účasti mladí ľudia teda preukázateľne majú záujem o účasť na verejnom živote prostredníctvom volieb – čo sa však stane s týmto záujmom, kým získajú aktívne volebné právo? To je prvá z mnohých otázok, ktoré projekt Študentských volieb nastoľuje,“ objasňuje združenie.

Študenti si v simulovaných voľbách zvolili županov. Takto dopadli Študentské voľby 2017

Združenie Pre Stredoškolákov zdôrazňuje: Organizátorom Študentských volieb je združenie Pre Stredoškolákov v spolupráci so školami, nevykonáva ich za tým účelom zriadená prieskumná agentúra, preto nie sú volebným prieskumom podľa zákona o volebnej kampani.“

Ako simulované Študentské voľby prebiehali?

Realizačný tím Študentských volieb nadviazal na skúsenosti minulých organizátorov. Bola nimi Rada mládeže Bratislavského kraja v roku 2016 a Inštitút pre verejné otázky v roku 2014. Organizátori sa držali princípu „mladí ľudia mladým“. Všetky činnosti od vytvorenia vizuálnej identity (Župany – Katarína Neuschlová, 2017), cez komunikáciu so školami (komunikačný tím 7 stredoškolákov) až po analytickú prípravu a spracovanie zápisníc vykonávali dobrovoľníci – stredoškoláci alebo poslucháči vysokých škôl,“ združenie dopĺňa, že súčasťou projektu bola aj e-mailová anketa. V rámci ankety odpovedalo 120 kandidátov na otázky, aké zmeny pre mladých ľudí by radi presadili na úrovni župy vo formálnom a neformálnom vzdelávaní.

Objavili sa aj menšie problémy

Občianske združenie Pre Stredoškolákov informovalo, že sa voľby nevyhli menším problémom. Slabou stránkou sa ukázala distribúcia volebných lístkov, ktorá niekoľkým školám, riaditeľkám, učiteľom a študentským komisiám spôsobila nemalé stresy a problémy. Išlo o zlú objednávku na strane dodávateľa mimo našej moci, ale za spôsobené potiaže sa veľmi ospravedlňujeme. Ďalej, vo väčšej miere ako minulý rok pri parlamentných voľbách, sa mnohé školy zdráhali zapojiť do projektu pre možný dopad zo strany zriaďovateľov, a o to viac oceňujeme statočné školy a ich riaditeľov a riaditeľky za podporu účasti mladých ľudí na verejnom živote.“

Študenti sa okrem simulovaných volieb môžu zapojiť aj do prezenčných workshopoch na školách a podujatiach. Tie nadväzujú na program diskusií a workshopov Pre Stredoškolákov z uplynulých rokov a sú súčasťou projektu. „Združenie Pre Stredoškolákov vykonáva pre Úrad Splnomocnenca vlády SR podľa vlastnej metodiky so svojimi stredoškolskými ambasádormi interaktívne workshopy pre študentov stredných škôl a budúcich prvovoličov o kompetenciách obcí, miest a samosprávnych krajov a o možnostiach vyjadrenia hlasu mladých ľudí. Školy a mladí ľudia, ktorí o takéto workshopy majú záujem, sa môžu prihlásiť na stránke PreStredoškolákov.sk.“

V poradí podľa účasti predstavujeme kandidátov, ktorých by študenti v Študentských voľbách zvolili.

Študentské voľby by v Nitrianskom kraji zvolili Jána Grešša.​

Študenti si v simulovaných voľbách zvolili županov. Takto dopadli Študentské voľby 2017

Študentské voľby v Nitrianskom kraji. Pre Stredoškolákov, 2017

V Nitrianskom kraji s vysokou volebnou účasťou (63,15%) zvolili študenti Jána Grešša (39,22%) pred Petrom Oremusom (30,15%). Hlasovania sa zúčastnili študenti zo všetkých volebných obvodov.

Študentské voľby by v Banskobystrickom kraji zvolili Jána Luntera.

Študenti si v simulovaných voľbách zvolili županov. Takto dopadli Študentské voľby 2017

Študentské voľby v Banskobystrickom kraji. Pre Stredoškolákov, 2017

V Banskobystrickom kraji s vysokou volebnou účasťou (62,09%) zvolili študenti Jána Luntera (56,25%) pred Mariánom Kotlebom (16,42%). Hlasovania sa zúčastnili študenti zo všetkých volebných obvodov okrem Poltára.

Študentské voľby by v Košickom kraji zvolili Rastislava Trnku.

Študenti si v simulovaných voľbách zvolili županov. Takto dopadli Študentské voľby 2017

Študentské voľby v Košickom kraji. Pre Stredoškolákov, 2017

V Košickom kraji s vysokou volebnou účasťou (61,41%) zvolili študenti Rastislava Trnku (36,83%) pred Richardom Rašim (23,92%). Hlasovania sa zúčastnili študenti zo všetkých volebných obvodov.

Študentské voľby by v Prešovskom kraji zvolili Milana Majerského.

Študenti si v simulovaných voľbách zvolili županov. Takto dopadli Študentské voľby 2017

Študentské voľby v Prešovskom kraji. Pre Stredoškolákov, 2017

V Prešovskom kraji s vysokou volebnou účasťou (59,65%) zvolili študenti Milana Majerského (54,57%) pred Petrom Chudíkom (8,00%). Hlasovania sa zúčastnili študenti zo všetkých volebných obvodov okrem Medzilaboriec.

Študentské voľby by v Žilinskom kraji zvolili Eriku Jurinovú.

Študenti si v simulovaných voľbách zvolili županov. Takto dopadli Študentské voľby 2017

Študentské voľby v Žilinskom kraji. Pre Stredoškolákov, 2017

V Žilinskom kraji s volebnou účasťou 47,83% zvolili študenti Eriku Jurinovú (37,69%) pred Jurajom Blanárom (15,73%). Hlasovania sa zúčastnili študenti zo všetkých volebných obvodov. Pre zaujímavosť odporúčame sledovať aj Simulované elektronické voľby Rady mládeže Žilinského kraja, ktorá takisto spracovala odpovede kandidátov na otázky, prečo voliť a spolupráce s krajskou radou mládeže. Výsledky žilinských regionálnych simulovaných volieb budú dostupné v pondelok 6. 11. 2017.

Študentské voľby by v Trenčianskom kraji zvolili Štefana Škultétyho.

Študenti si v simulovaných voľbách zvolili županov. Takto dopadli Študentské voľby 2017

Študentské voľby v Trenčiarskom kraji. Pre Stredoškolákov, 2017

V Trenčianskom kraji s nižšou volebnou účasťou (29,17%) zvolili študenti Štefana Škultétyho (25,74%) pred Jaroslavom Baškom (22,77%). Hlasovania sa zúčastnili študenti zo všetkých volebných obvodov. Pre zaujímavosť odporúčame sledovať aj Simulované elektronické voľby Rady mládeže Trenčianskeho kraja.

Študentské voľby by v Trnavskom kraji zvolili Jozefa Vyskupiča.

Študenti si v simulovaných voľbách zvolili županov. Takto dopadli Študentské voľby 2017

Študentské voľby v Trnavskom kraji. Pre Stredoškolákov, 2017

V Trnavskom kraji s nižšou volebnou účasťou (27,89%) zvolili študenti Jozefa Vyskupiča (46,18%) pred Jaroslavom Cehlárikom (19,08%). Hlasovania sa zúčastnili študenti zo všetkých volebných obvodov okrem Senice.

Študentské voľby by v Bratislavskom kraji zvolili Juraja Drobu.

Študenti si v simulovaných voľbách zvolili županov. Takto dopadli Študentské voľby 2017

Študentské voľby v Bratislavskom kraji. Pre Stredoškolákov, 2017

V Bratislavskom kraji s nižšou volebnou účasťou (26,80%) zvolili študenti Juraja Drobu (16,57%) pred Rudolfom Kusým (12,29%). Účasť ďalej poznačilo aj vysoké množstvo neplatných lístkov (8,49%), čo naznačuje najmä recesistické hlasy a poznámky, alebo prázdne lístky. Hlasovania sa zúčastnili študenti zo všetkých volebných obvodov okrem obvodu 22, ktorý tvoria obce seneckého okresu pri Kráľovej pri Senci.

 

Zdroj: Pre Stredoškolákov

Foto: Pixabay

Grafy: Pre Stredoškolákov