Peter Netri: Bratislavčania by cyklotrasy využívali

Aktívni Bratislavčania vytvárajú dokument Plán Bratislava, ktorý v niekoľkých kapitolách definuje víziu a plán pre hlavné mesto Slovenska. Má slúžiť ako strategický dokument pre budúcu prácu Bratislavy. Súčasťou dokumentu, ktorý vyjde aj v knižnej podobe pre širokú neodbornú verejnosť, je aj kapitola Dostupné mesto, zahrňujúca aj problematiku cyklotrás.

Na čele celého projektu stojí architekt a mestský aktivista Matúš Vallo, druhú kapitolu Dostupné mesto má na starosti digitálny marketér, člen Komisie dopravy a informačných systémov hl. mesta (neposlanec) a člen výkonnej rady OZ Cyklokoalícia Peter Netri. Na nedávnej verejnej prezentácii projektu predstavili problematiku cyklotrás v Bratislave a navrhli aj jej riešenie.

„Počet bicyklov v Bratislave je veľký, je to minimálne porovnateľné s počtom automobilov. Aj napriek tomu ale do práce pravidelne jazdí iba 1,6 percenta obyvateľov mesta. Je to preto, pretože nemáme vhodné cyklotrasy. Tie, ktoré máme, sú najmä na hrádzach, pri Malom Dunaji, Dunaji alebo rieke Morave, čiže sú to rekreačné a športové trasy,” povedal v úvode Peter Netri, podľa ktorého je v hlavnom meste akútny nedostatok cyklotrás a ak už aj nejaké existujú, nie sú vo vhodnom stave na jazdenie. 

„Máme aj cyklotrasy, ktoré sú neudržiavané. Môžete písať organizáciam, ktoré sa o ne starajú, aby urobili údržbu, ale trvá to týždne a možno aj mesiace, aby odniesli z trasy niekoľko konárov. To však nie je jediný problém, sú aj trasy, na ktorých pravidelne parkujú automobily, pretože tam jednoducho majú prístup,” povedal Netri a zdôraznil, že po takýchto cyklotrasách sa ľudia boja jazdiť na bicykli. „Tiež máme trasy, ktoré spočívajú iba v tom, že na kraji normálnej cesty je vyznačené, že tam môžu jazdiť cyklisti.”

Netri upozornil dokonca aj na to, že už existujúce trasy v hlavnom meste ubúdajú. „Vo Vrakuni napríklad bola normálna cyklotrasa, ale mesto vyasfaltovalo cestu a zabudlo ju obnoviť. Aj keď teda niečo máme, tak to potom zmizne. Konkrétne vo Vrakuni cyklotrasa zmizla pred viac ako rokom iba preto, že nejaký úradník zabudol, že ju treba namaľovať,” zdôraznil odborník na túto problematiku.

„Sú však aj pozitívne príklady. Jedným z nich je Pribinova ulica, na ktorej sa kedysi jazdilo a parkovalo veľmi zmätočne, ale po ťažkých rokovaniach s mestom sa nám ju podarilo navrhnúť ako segregovanú trasu. Teraz je tam jeden jazdný pruh, miesto na parkovanie a až štyri metre široká bezpečná cyklotrasa. Rovnako široká cyklotrasa bude aj popri električke do Petržalky,” povedal Peter Netri, podľa ktorého majú cyklotrasy perspektívu.

„Keď sú trasy dobre nadizajnované a bezpečné, tak sa tam ľudia neboja jazdiť. Nikto totiž nechce jazdiť na ceste popri autách, ktoré idú päťdesiatkilometrovou alebo vyššou rýchlosťou. Ak sa spraví dobrá infraštruktúra, ľudia ju radi využívajú,” ukončil svoju prezentáciu Peter Netri.

 

Foto: Veronika Pancuráková