Ústne maturity sú na Slovensku v plnom prúde

Na prelome mája a júna sa vedomosti stredoškolákov overujú ústnymi maturitami. K ním sú pripustení aj tí, ktorí nespravili externú alebo písomnú internú časť skúšky. 

Ústne maturity sa na Slovensku začali 20. mája 2019 a potrvajú až do 7. júna 2019. Žiaci budú pred odbornými komisiami odpovedať z každého predmetu. Prevažná väčšina z nich absolvuje maturitu zo štyroch predmetov. Gymnázisti z povinného cudzieho jazyka a slovenského jazyka a literatúry, ku ktorým si mohli vybrať voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných alebo ostatných predmetov a ďalší voliteľný predmet.

Žiaci škôl s vyučovacím jazykom národnostných menšín maturujú zo svojho vyučovacieho jazyka spolu so slovenským jazykom a slovenskou literatúrou, resp. so slovenským jazykom a literatúrou a cudzím jazykom k povinným predmetom a podľa svojho výberu si môžu zvoliť štvrtý predmet. Maturantov stredných odborných škôl a konzervatórií vyskúšajú zo slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka, teoretickej časti odbornej zložky a praktickej časti odbornej zložky. V prípade SOŠ s vyučovacím jazykom národnostných menšín k týmto štyrom predmetom pribúda ešte vyučovací jazyk, uvádza sa na webe ministerstva školstva.

Dobrou správou pre končiacich stredoškolákov je, že odpovedať môžu aj v prípade, že neuspeli v externej časti a písomnej forme internej časti. Ak by však neuspeli ani v ústnej časti, musia sa prihlásiť na opravný termín, ktorý sa tradične koná v septembri, resp. vo februári nasledujúceho roku. V septembri 2018 vykonalo opravnú skúšku z ústnej formy internej časti maturity podľa internetovej stránky rezortu školstva 2 230 žiakov a písomné maturity v marci tohto roka absolvovalo približne 43 000 maturantov na viac ako 700 stredných školách.

 

Foto: ŠtudentskeNoviny