Poznáme témy písomných maturít. Ktorú by ste si vybrali?

Práve dnes začal na stredných školách maturitný týždeň. V prvý deň maturitných skúšok si študenti preveria svoje vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry. Samozrejme, maturantov neminie ani písanie slohovej práce.

Z týchto tém si môžu vybrať:

1 „A načo je sloboda, ak nie na to, aby si sa angažoval?“ J.P. Sartre (Diskusný príspevok)

2. Spoločnosť sa mení, ale ľudská závisť a radosť zostávajú rovnaké (Úvaha)

3. Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám (Slávnostný príhovor pri príležitosti ukončenia stredoškolského štúdia)

4. Priateľ mi podal ruku v pravý čas (Rozprávanie)

Témy maturitných slohových prác pre školy s vyučovacím jazykom maďarským:

1. „Nie sme zlí, azda bývame bezradní, bez chýb nie je nik.“ Boris Filan, text piesne skupiny Elán (Charakteristika mladej generácia)

2. Mohlo to dopadnúť aj horšie (Rozprávanie)

3. Dôležitosť športu v živote človeka (Výklad)

4. Miesto hudby v mojom živote (Úvaha)

 

Foto: spraktidningen.se

Zdroj: www.svs.edu.sk