Deň otvorených dverí na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre

Už viete, na ktorú vysokú školu pošlete svoju prihlášku? Stále ste sa nerozhodli? Možno vám v tom pomôže deň otvorených dverí. Niektoré univerzity začali avizovať, kedy otvoria svoje dvere dokorán a privítajú maturantov na fakultách. Napríklad v Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre sa uskutoční deň otvorených dverí na každej fakulte jednotlivo. Pozrite si kedy.

Pokiaľ sa rozhodujete medzi viacerými vysokými školami, tak je dôležité si o jednotlivých školách niečo prečítať. Zistiť si aké poskytujú možnosti štúdia, prípadne aj koľko študentov sa uplatní v praxi po doštudovaní na danej univerzite. Keď tieto informácie nie sú uvedené na stránke školy, tak sa skúste opýtať na dni otvorených dverí.

„Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre so svojimi edukačnými a vedeckovýskumnými aktivitami je dnes významnou súčasťou európskeho a svetového vzdelávacieho priestoru. Stala sa modernou, otvorenou univerzitou, reflektujúcou potreby doby v agropotravinárskom sektore v lokálnom aj globálnom rozsahu. Jej poslaním je pripravovať konkurencieschopných odborníkov pre všetky oblasti agropotravinárskeho rezortu, ako aj pre ďalšie oblasti národného hospodárstva - rezort strojárstva, financií,  pre inštitúcie a orgány štátnej správy a i. Na svojich šiestich fakultách poskytuje široké možnosti získavania poznatkov z oblasti prírodných, ekonomických, technických a spoločenských vied v 90 študijných programoch, z toho 12 v anglickom jazyku.  Prostredníctvom medzinárodných programov Erasmus+, CEEPUS, Národného štipendijného programu, projektov bilaterálnej spolupráce a iných programov, majú študenti SPU možnosť absolvovať časť štúdia na univerzitách v zahraničí,“ opisuje pôsobenie Slovenská poľnohospodárska univerzita na internetovej stránke.

Dni otvorených dverí

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov: 2. februára 2018 a 16. februára 2018 o 9.00 h a 11.00 h, poslucháreň A-01, Tr. A. Hlinku 2

Fakulta biotechnológie a potravinárstva: 9. februára 2018 a 16. marca 2018 o 10.00 h, poslucháreň CH, Tr. A. Hlinku 2

Fakulta ekonomiky a manažmentu: 19. januára 2018 a 2. februára 2018, poslucháreň S-01, pavilón S, Tr. A. Hlinku 2, vstupy: 10.30 h a 13.00 h

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja: 2. februára 2018 a 23. februára 2018, poslucháreň A-02, Tr. A. Hlinku 2, od 10.00 do 12.00 h

Technická fakulta: 15. februára 2018, pavilón MF

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva: 26. januára 2018, pavilón FZKI, Tulipánová 7, od 10.00 h do 14.00 h. 

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva ďalej dopĺňa pozvanie: „Otvorili sme pre vás ateliéry a učebne, kde budete môcť nahliadnuť do zákulisia aktívnej časti života vysokoškoláka. V priebehu dňa si môžete zvoliť ľubovoľný študijný program a vydať sa na krátku cestu vzdelávacím procesom budúceho krajinného inžiniera, krajinného a záhradného architekta alebo záhradníka.

„Okrem vybraných ukážok a výstupov zo štúdia našich študentov, budete mať jedinečnú príležitosť sa s nimi aj porozprávať, spýtať sa na úskalia a radosti tohto obdobia ich života. K dispozícii vám budú študijní poradcovia študijná referentka, ktorí vám odpovedia na všetky otázky od dôležitých termínov, náročnosti predmetov až po možnosti ubytovania a možnosti získania štipendií. Prodekanka pre vzdelávanie zosumarizuje a prehľadne odprezentuje základné informácie o štúdiu, prodekanka pre zahraničné vzťahy predstaví možnosti štúdia v zahraničí. Zamestnanci univerzitnej knižnice pripravia súhrn informácií pre registráciu, postup, prehľad študijnej literatúry.“

Foto: Facebook/SPU Nitra - Zelená univerzita