Vzácne archeologické nálezy na východe Slovenska

Pri kopaní základov rodinného domu sa našli predmety, ktoré odhaľujú stopy dávnej minulosti. Informácie k článku nám sprístupnil archeológ Marián Uličný z Krajského pamiatkového úradu v Prešove.

Nálezcami sú manželia Horváthovci z obce Krivany v okrese Sabinov, ktorí na svojom pozemku natrafili na neobvyklý nález. Predmet zahalený vrstvami hliny najprv nedokázali identifikovať, no po základnom očistení svojím tvarom pripomínal hlavu sekery. Nález nahlásili a odovzdali Krajskému pamiatkovému úradu v Prešove. Archeológovia nájdenú sekeru z hľadiska historického časového rámcu zaradili do doby bronzovej. Neskôr na mieste vykonali obhliadku terénu a povrchovú prospekciu.

Ukázalo sa, že bola úspešná. Pomocou detektoru kovov boli nájdené kovové úlomky a dva gombíky z novoveku. Na povrchu terénu sa taktiež nachádzali úlomky keramiky z ručne vyhotovených pravekých nádob.

Vzácne archeologické nálezy na východe Slovenska

Vzácne archeologické nálezy na východe Slovenska

Tieto nálezy jasne dokazujú osídlenie územia dnešného Slovenska a rovnako aj archeologický potenciál skúmaného miesta.

 

Fotografie: archeológ Marián Uličný, KPÚ Prešov