BeReady for the Future: Je čas pripraviť sa na budúcnosť

Organizátori konferencie BeReady for the Future v spolupráci s Matador group sa tentokrát zamerali na najlepších študentov z technicky orientovaných stredných škôl, ktorým chcú sprostredkovať informácie o aktuálnych trendoch a možných scenároch budúcnosti trhu práce v priemysle. Ich víziou je každoročne pomôcť stredoškolákom pripraviť sa na budúci svet práce a inšpirovať ich k tomu, aby ešte cez štúdium robili rozhodnutia, ktoré im budú nápomocné v ich budúcej kariére. 

Konferencia BeReady for the Future sa bude konať 8. novembra v priestoroch auly Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Jedenásť odborníkov a 400 vybraných študentov budú mať celý deň na to, aby hovorili o budúcnosti priemyslu, dopade automatizácie, industriálnej revolúcii a nových druhoch pracovných pozícií. 

BeReady for the Future: Je čas pripraviť sa na budúcnosť

Aj teraz, rovnako ako na májovej konferencii, sa nám podarilo vďaka tejto spolupráci pritiahnuť mnohých zaujímavých odborníkov z praxe. Študentom sa predstaví napríklad Monika Martišková  zo Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce, Martina Sokolíková z Google či prezident Zväzu automobilového priemyslu SR Alexander Matušek. V rečníckej päťke taktiež nebude chýbať Roland Ižip zo spoločnosti Trend, ktorý študentom odhalí, aké sú kľúčové schopnosti pracovnej sily v budúcnosti a v neposlednom rade Juraj Čapek, ktorý v mene Matador Group študentom prezradí budúcnosť automobilového priemyslu, nové trendy a príležitosti na ich uplatnenie. 

„Inovácie v priemysle zažívame prakticky neustále. Uvedomujeme si však, že kvôli situácii na trhu, musíme nadobudnuté know-how rovnako rýchlo zdieľať so študentmi, ktorí sa na svoje povolanie ešte len pripravujú.“ Juraj Čapek, Matador Group.

Program konferencie pozostáva z dvoch rečníckych panelov, ktoré budú ukončené diskusiou, kedy študenti dostanú priestor na otázky. Po skončení prvého panelu bude nasledovať dvojhodinová prestávka, kedy je pre študentov pripravený program vo forme workshopov a stánkov. Študenti si tak môžu vybrať z bohatej škály workshopov s lektormi, kde si budú môcť priamo natrénovať niektoré z vecí, ktoré zaznejú na prednáškach.

BeReady for the Future: Je čas pripraviť sa na budúcnosť

Celkom na záver sa účastníci a organizátori konferencie rozlúčia vedomostno-zábavnou súťažou – a tí najšikovnejší študenti si okrem vedomostí odnesú aj mnohé zaujímavé ceny.

Podľa dát z úspešnej májovej konferencie plánuje až 93 percent študentov podniknúť ďalšie kroky na základe vedomostí, ktoré na nej nadobudli. Organizátori veria, že konferencia, ktorá už o pár dní prebehne, znova poskytne študentom kľúčové informácie a pozitívne ovplyvní ich kariérne smerovanie.

 

Zdroj: BeReady for the Future

Foto: BeReady for the Future