Bernard Goldberg: Jak novináři manipulují

Kniha amerického novinára a spisovateľa Bernarda Goldberga Jak novináři manipulují poukazuje na to, že média sú ľavicovo zamerané, ale odkrýva aj ďalšie neduhy americkej žurnalistiky z 2. polovici 20. storočia.

Kniha sa primárne venuje zaujatosti médií, zameriava sa však viac na televíziu. Sám Goldberg pracoval 28 rokov pre CBS. Počas práce upozorňoval na zaujatosť, až nakoniec napísal článok do Wall Street Journal. Rozhodol sa tak potom, ako CBS NEWS odvysielali nadmieru zaujatú správu o rovnej dani, ktorú navrhoval kandidát na prezidenta Steve Forbes. To nezostalo bez odozvy jeho spolupracovníkov a Goldbergove zotrvanie v CBS bolo nejasné.

Prirovnanie médií k mafii považoval autor knihy za presné. Ani mafia, ani médiá netolerujú kritiku z vlastných kruhov, najmä ak ide o verejnú kritiku. Pomsta za takéto konanie sa však podstatne líši. Novinár môže prísť o prácu, jeho bývalí kolegovia sa o ňom môžu nelichotivo vyjadrovať, no v prípade mafie ide o vyhrážanie, násilie a niekedy aj o vraždu. 

Goldberg v knihe opisuje ako médiá ovplyvňujú názory na určité témy. Podľa jeho skúseností televízie natáčajú reportáže o bezdomovcoch, s ktorými by sa diváci stotožnili. Takých, o ktorých by mohli povedať, že sú rovnakí ako oni. Nielen kvôli sledovanosti, ale aby pre nich získali sympatie. K dosiahnutiu tohto cieľa prikrášľujú realitu, ale aj navyšujú počty ľudí bez domova. Bývalý novinár CBS upozornil na detail, že problémy týchto ľudí sa vynárajú iba v časoch, keď sedí na prezidentskej stoličke demokrat.

Podobne to bolo aj s AIDS. V skutočnosti touto chorobou trpeli prevažne homosexuáli a menšinové skupiny, ale médiá ju začali prezentovať ako všeobecnú hrozbu. Heslom hystérie sa stalo: „Nikto si nemôže byť istý.“  Aj v tomto prípade médiá skresľovali skutočnosť.

Ďalší problém televíznej žurnalistiky vidí autor knihy v dbaní na zastúpenie aspoň 1 rasy alebo etnika v reportáži napriek tomu, že to neodzrkadľuje realitu.

Podľa Goldberga americké televízie nikdy neodvysielali dôležitejšiu správu o tom, čo trápi mladú generáciu. V dôsledku  toho, že  deti často zostávajú doma dlho samé, študenti nepodávajú v škole také dobré výsledky ako predtým, u dospievajúcich sa zvýšil počet samovrážd a počet obetí sexuálneho zneužívania. Prečo je tomu tak? Pretože žiadny novinár sa neodvážil kritizovať pracujúce matky, ktorým nezostáva čas na deti. Žurnalisti sa totiž boja reakcie feministiek, ktoré by ich mohli označiť za sexistov.

Kniha Bernarda Goldberga pútavo opisuje fungovanie nielen televízie, ale médií všeobecne. Autor používa príklady na vysvetlenie určitých problémov. V drvivej väčšine citátov sú uvedené aj mená konkrétnych novinárov.


Foto: Pexels