Deň otvorených dverí na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

V informovaní o dňoch otvorených dverí na vysokých školách pokračujeme aj dnes. Svoje brány pre všetkých záujemcov otvorí aj Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika.

„Poslaním Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika je poskytovať vysokoškolské vzdelanie budúcim dôstojníkom, ďalšie a kontinuálne vzdelávanie profesionálnym vojakom ozbrojených síl Slovenskej republiky, vychovávať ich v duchu vlastenectva tak, aby sa vyznačovali hodnotami, akými sú zmysel pre povinnosť, zodpovednosť, čestnosť, občianska a spoločenská zodpovednosť, mravnosť a uprednostňovali záujmy vlasti pred osobnými záujmami a boli pripravení na profesionálny rast počas služobnej kariéry. Rozvíjať medzinárodnú, najmä európsku spoluprácu, podporovať spoločné projekty s vysokými školami, predovšetkým vojenskými vysokými školami v zahraničí, mobilitu zamestnancov a študentov. Vedeckým výskumom získavať, vývojom a ďalšou tvorivou činnosťou aplikovať a šíriť nové poznatky doma a v zahraničí,“ vysvetľuje akadémia na svojej internetovej stránke

V akademickom roku 2018/2019 otvorí 4 akreditovaná trojročné bakalárske študijné programy - Bezpečnosť a obrana štátu, Elektronické zbraňové systémy, Vojenské spojovacie a informačné systémy a Zbraňové systémy, zbrane a ich časti

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí na Akadémií ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika sa bude konať 14. februára 2018 o 9:30 v aule AOS v Liptovskom Mikuláši na ul. Demänová 393. Dozviete sa podmienky prijatia na štúdium, zástupcovia akadémie vám predstavia študijné programy a pripravená je aj ukážka priestorov.

Termín nahlásenia účasti je do 12. februára 2018 prostredníctvom e-mailu na adresu vzdelavanie@aos.sk. Bližšie informácie získate aj na telefónom čísle 0960/423 458 a 0960/423 457.

 

Foto: Facebook/Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika