Pozrite si zoznam najlepších slovenských škôl

Umiestnila sa vaša v škola v top desiatke najlepších? Inštitút Ineko vypracoval zoznam najlepšie hodnotených škôl na Slovenku.

„Doplnili sme aktuálne údaje o výsledkoch žiakov v celoštátnych testovaniach piatakov a deviatakov na ZŠ (Testovanie 5 a Testovanie 9) a tiež výsledky absolventov SŠ v externej časti maturitných skúšok,“ uvádza na svojej stránke inštitút Ineko, ktorý pravidelne mapuje výsledky slovenských škôl.

„V prípade ZŠ sme doplnili výsledky žiakov v Testovaní 5 za všetky predmety, v ktorých toto testovanie prebieha (slovenský jazyk, maďarský jazyk a matematika). Dodávame, že výsledky testovania piatakov sú súčasťou nášho hodnotenia iba od minulého roka, keďže piataci boli na celoštátnej úrovni prvýkrát testovaní až v šk. roku 2015/16. Aktuálne doplnené výsledky Testovania 5 tak pochádzajú z celkovo druhého a bohužiaľ zrejme nateraz aj posledného testovania piatakov – súčasné vedenie ministerstva školstva sa totiž rozhodlo zmeniť priority a nevyčlenilo prostriedky na jeho realizáciu v šk. roku 2017/18,“ vysvetľuje Ineko.

V prípade Testovania 9, inštitút zapracoval výsledky z matematiky a slovenského jazyka, pri školách s vyučujúcim jazykom maďarským za maďarský jazyk a slovenský jazyk a slovenskú literatúru. „V rámci maturít to boli okrem týchto štyroch predmetov navyše ešte cudzie jazyky – anglický a nemecký jazyk, v oboch prípadoch aj úroveň B1, aj úroveň B2,“ dopĺňa.

Zoznam najlepších škôl, ktorý zostavil inštitút Ineko

Pozrite si zoznam najlepších slovenských škôl

Pozrite si zoznam najlepších slovenských škôl

Pozrite si zoznam najlepších slovenských škôl

 

Zdroj: Ineko

Foto: Pexels, Ineko