Virtuálna realita ako kľúč k rekonvalescencii pacientov po mŕtvici

Tím počítačových expertov, psychológov a biológov z Európskeho výskumného projektu vytvorilo systém, ktorý pomáha pri obnove funkcií po poškodení mozgu. Jeho cieľom je naučiť mozog opätovne ovládať pohyby tela, hlavne horných končatín. Táto štúdia je jednou z mnohých, v ktorých bol rehabilitačný herný systém overovaný v priebehu posledných 10 rokov a je využívaný každodenne v množstve nemocníc a liečebných centier v Španielsku.​ Na jeho vývine sa podieľalo výskumné centrum SPECS a univerzita Pompeau Fabra nachádzajúca sa neďaleko.​


Pacientom po mŕtvici sa obnovuje funkčnosť paží prostredníctvom virtuálnej hry, tvrdia výskumníci 
Belén Rubio z Laboratória syntetických, percepčných, emotívnych a poznávacích systémov (SPECS) na univerzite Pompeau Fabra sa pre UPF vyjadrila, že prekvapivo iba desať minút stačilo na vyvolanie významnej zmeny v množstve spontánneho používania postihnutej končatiny.
„Myslíme si, že táto technológia môže byť veľmi užitočná pre pacientov, ktorí už ukončili klasickú nemocničnú rehabilitáciu a sú späť doma. Ich mozog viacej nevyužíva tie strany, ktoré boli mŕtvicou postihnuté najviac. Táto metóda sa osvedčila ako skutočne efektívna pri nútení mozgu využívať poškodenú oblasť,“ uviedla pre univerzitu Pompeau Fabra (UPF) Susana Rodríguez González, lekárka špecializujúca sa na Fyzikálnu medicínu a rehabilitáciu v nemocnici Vall d´ Hebron.


Budúcnosť rehabilitačného herného systému
Experimentálny rehabilitačný program pre pacientov bol testovaný  v nemocnici Vall d´ Hebron a Hospital de la Esperanza v Barcelone na viac ako 400 pacientoch trpiacich rôznymi fázami mŕtvice.
Gloria Bou Ferreiro, pacientka nemocnice Vall d´ Hebron, sa pre UPF vyjadrila, že program bol pre ňu skutočne motivačný, naučila sa nové veci a bola schopná zlepšiť si pohyblivosť rúk vo veľmi prirodzenej a podvedomej forme.
„Na svete je okolo 60 miliónov ľudí, ktorí majú následky po utrpení mŕtvice. Rehabilitačný herný systém funguje, je dostupný a lacný, a my ho chceme poskytnúť čo najviac ľuďom,“ povedal pre TicSalut Paul Verschure, psychológ, riaditeľ výskumnej skupiny SPECS a koordinátor projektu na univerzite Pompeau Fabra v Barcelone.
Po úspešných overovacích testoch sa plánujú nainštalovať prvé jednotky virtuálnej reality do nemocníc po celej Európe.

Zdroj: www.specs.upf.edu