BANKSY: Grafity zahalené pod rúškom tajomstva

„Mnoho ľudí nikdy nevyužije svoju iniciatívu, pretože im to nikto nepovedal." 

Výstižný citát jedného z najkontroverznejších pouličných umelcov, ktorý dokázal vytvoriť subkultúru svojho umenia a pohltiť ňou ulice celosvetových miest.

Dievča s balónom, čierne potkany či napriahnutý mladý muž s kyticou v ruke. Tieto a mnohé ďalšie pouličné diela sú tvorbou anglického grafity umelca z Bristolu, prezývaného Banksy. Pozíciu grafity kráľa obhajuje už vyše dvadsať rokov, pričom svoju identitu stále utajuje. Nikto nevie, kto sa za prezývkou skutočne skrýva, no anonymita sa pomaly stala neodlúčiteľnou súčasťou Banksyho umeleckej osobnosti. 

BANKSY: Grafity zahalené pod rúškom tajomstva

Do tvorby vnáša svoju originalitu, ktorej charakteristickou črtou býva zväčša satirická, etická či politická výpovedná hodnota. Týmto prístupom nepriamo núti človeka zamýšľať sa nad istými spoločenskými problematikami, pričom odkrýva aj časť zo svojho utajeného ja. Častokrát kombinuje grafity s využitím šablónovej techniky, ktorá im dodáva zaujímavý 3D efekt, čo robí diela zaujímavejšími. 

BANKSY: Grafity zahalené pod rúškom tajomstva

Vo svojich osemnástich rokoch, v čase kedy jeho tvorba bola ešte len v začiatkoch, býval neustále na útekoch pred policajtmi. Jeho obľúbenou skrýšou bol vlakový vozeň, pod ktorý sa skrýval skoro každú noc, keď bol terčom nahánania. Práve na vlakovom vozni si všimol nápis, ktorý bol nastriekaný pomocou šablóny. V tom momente si uvedomil, že to bude najefektívnejšia a najrýchlejšia cesta k zrodu jeho vlastného umenia. 

BANKSY: Grafity zahalené pod rúškom tajomstva

Mnohí pouliční umelci a Banksyho fanúšici sú neustále fascinovaní každým jedným dielom, ktoré po sebe zanechá. Svojim taktickým prístupom vzbudzuje u ľudí zvedavosť, podnecuje ich k zlepšovaniu kreativity a stáva sa ich inšpiráciou, nazývanou „Banksyho efekt".

BANKSY: Grafity zahalené pod rúškom tajomstva

Banksyho grafity je možné vidieť po celom svete. Svoje umenie zanechal v krajinách akými sú Austrália, Spojené štáty americké, Veľká Británia, Izrael, Jamajka a Kanada. 

 

Zdroj: Banksy Wall and Piece

Photo: Pexels