Deň otvorených dverí na Paneurópskej vysokej škole

Tento mesiac otvorí dvere svojich katedier aj Paneurópska vysoká škola. Záujemcovia sa budú môcť v piatok opýtať pedagógov, ale aj prítomných študentov, na štúdium a tiež si pozrú vybavenie a priestory školy

„Na Paneurópskej vysokej škole (PEVŠ) ponúkame kvalitné trojstupňové štúdium na piatich fakultách a to až v štyridsiatich akreditovaných programoch. Od svojho vzniku v roku 2004 naše štúdium absolvovalo vyše 15 000 študentov. Vďaka širokej ponuke predmetov, špičkovému vybaveniu a výberu tých najkvalitnejších pedagógov a odborníkov z praxe, sa nám na PEVŠ darí vychovávať absolventov, ktorí sú prakticky pripravení na vykonávanie svojich budúcich povolaní. Na každej z piatich fakúlt praktizujeme moderný spôsob výučby, ktorý zahŕňa individuálny prístup aj atraktívne špecializácie, či profesionálne stáže,“ informuje na internetovej stránke Paneurópska vysoká škola. Na PEVŠ nájdete päť fakúlt: Fakulta práva, Fakulta ekonómie a podnikania, Fakulta masmédií, fakulta informatiky a Fakulta psychológie.

Deň otvorených dverí

Aj Paneurópsky vysoký škola otvorí svoje brány pre všetkých záujemcov o štúdium. Deň otvorených dverí sa začína 26.1.2017 o 10.00 v budove na Tomášikovej 20 v Ružinove. „Na podujatí bude mať zastúpenie všetkých päť fakúlt. Ak sa chcete dozvedieť o škole viac, svoje otázky ohľadne štúdia môžete položiť nielen pedagógom, ale aj prítomným študentom. Prevedieme vás priestormi školy, predstavíme vám aj mimoškolské aktivity a jednotlivé predmety či študijné zamerania. Navyše, o 10.30 budeme losovať výhercu značkových slúchadiel Beoplay H2 od Bang & Olufsen. Súťaž sa uskutoční s podporou spoločnosti SWP,“ pozýva vysoká škola všetkých uchádzačov.

Po vylosovaní výhercu a možnosti diskusie s pedagógmi, doktorandmi a študentami sa záujemci o Fakultu informatiky budú môcť presunúť na Tematínsku 10 do IT laboratórií a záujemci o Fakultu masmédií do Mediálneho centra na Nevädzovú ulicu č. 5 (vchod z Papraďovej ul.), kde ich pedagógovia budú očakávať od 12:00.

 

Foto: Facebook/Paneurópska vysoká škola