Najlepšie svetové univerzity podľa RUR. Je medzi nimi aj slovenská?

Round University Ranking (RUR) vypracoval rebríček najlepších univerzít na svete. Hodnotil 20 indikátorov v 4 základných oblastiach ako je vzdelávanie, výskum, medzinárodná rozmanitosť a finančná udržateľnosť.

Podľa RUR je najlepšou univerzitou na svete Harvard University. Druhé miesto obsadila University of Chicago a tretie miesto patrí California Institute of Technology (Caltech). Po troch najlepších amerických univerzitách nasleduje britská Imperial College London (4. miesto) a americká Stanford University (5. miesto). Massachusetts Institute of Technology (MIT) sa umiestnil na 6. mieste, Columbia University na 7. mieste, Northwestern University na 8. miesto, Princeton University na 9. mieste a desiatku najlepších univerzít uzatvára University of Cambridge.

Najlepšie svetové univerzity podľa RUR. Je medzi nimi aj slovenská?

V rebríčku RUR sa objavila aj jedna slovenská univerzita. Univerzita Komenského v Bratislave sa tento rok umiestnila na 391. mieste. „Hodnotiace rebríčky sú pre nás len jedným z viacerých systémov spätnej väzby, ktoré nám pomáhajú zorientovať sa v medzinárodnom priestore a vidieť svoje miesto v mimoriadne náročnom konkurenčnom prostredí. Sú pre nás aj výzvou a motiváciou do budúcnosti. Treba si tiež uvedomiť, že sme často porovnávaní s univerzitami s niekoľkonásobne vyšším finančným rozpočtom – len napríklad partnerská Viedenská univerzita má na svoju činnosť k dispozícii takmer desaťkrát vyššiu štátnu dotáciu. Sme však presvedčení, že aj napriek tomu máme potenciál na ďalšie zlepšovanie sa. Naším cieľom je ďalší vzostup vo svetových univerzitných rebríčkoch kladúcich dôraz na kvalitu výučby aj vedecké výsledky,“ uviedol na webovej stránke univerzity rektor Univerzity Komenského Karol Mičieta.

Rebríček RUR je jedným z viacerých svetových rankingov, ktoré hodnotia univerzity. „V rebríčku U.S. News & World Report 2018, ktorý bol zverejnený koncom minulého roka, sa Univerzita Komenského v Bratislave umiestnila na 511. mieste, najlepšie zo slovenských univerzít. Za ňou sa umiestnili Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach na 894. mieste a Slovenská technická univerzita v Bratislave na 1065. mieste. Podľa minuloročného hodnotenia rebríčka CWUR World University Rankings, ktorý hodnotí viac než 27 000 svetových univerzít, obsadila Univerzita Komenského minulý rok 658. miesto, čím sa zaradila medzi 2,4 % najlepších univerzít sveta,“ dopĺňa univerzita. 

Zoznam najlepších svetových univerzít podľa RUR nájdete tu

 

Foto: Pexels, www.roundranking.com