Naozaj potrebujeme bulvár? Čo si myslíte vy?

Krádeže. Prepadnutia. Znásilnenia. Vraždy. Prekvapenia. Úspechy. Pokroky. Inovácie. Svet je plný informácií, o ktoré sa chcú médiá podeliť a ktoré chce verejnosť vedieť. S pribúdajúcim množstvom informácií a udalostí sa priamo úmerne zvyšoval a zvyšuje aj počet médií, ktoré sú o nich ochotné a schopné informovať. Výsledkom toho je, že okrem serióznych spravodajcov máme na trhu aj bulvárne periodiká a relácie, ktoré informácie podávajú inou, netradičnejšou a často veľmi hraničnou formou.

Bulvár je definovaný ako masové médium, v ktorom sa dôraz kladie na emócie a na aktuálnosť. Aktuality zaujímajú každého a emócie vyhľadá ten, kto si potrebuje oddýchnuť alebo ten, komu je citové vnímanie okolitého sveta bližšie. A takých ľudí je v našom okolí viac než dosť. Nemusia to byť ľudia, ktorí sa nezaujímajú o seriózne podané spravodajstvo. Môžu to byť iba ľudia, ktorí pri svojom pracovnom vyťažení nemajú dostatok energie na to, aby čítali či sledovali spravodajstvo na odbornejšej úrovni.

V predchádzajúcej definícii bulváru sa však nepíše nič o zavádzaní a polopravdách, s ktorými vo veľkej miere pracujú všetky slovenské médiá tohto druhu. A práve to je skutočnosť, pre ktorú je bulvár odsudzovaný a nenávidený. Vo svojej podstate ale nemá klamať a zavádzať, má iba podať informácie ľahšou, citovo bližšou cestou. A na tom predsa nemôže byť nič zlé. Prvky, pre ktoré ho považujeme za temnú stránku žurnalistiky, sú totiž plne nežurnalistické a vo výslednej práci novinára sa vyskytovať nemajú.

Dnes už našťastie nie je doba, v ktorej musíme počúvať iba jeden názor. Na trhu je zdravá pluralita, z ktorej si každý môže vybrať to svoje. Preto je bulvár vo svojej podstate potrebný ako médium, ktoré pôsobí na emócie čitateľa, nie však ako médium, ktoré manipuluje s faktami a skutočnosťami.