Nebudete doma? Voliť prezidenta mimo bydliska ešte nikdy nebolo také jednoduché

Slováci si už o pár týždňov budú vyberať nového prezidenta. Prvé kolo volieb sa uskutoční 16. marca 2019 a druhé kolo 30. marca 2019. Nie ste si istí, či vtedy budete v mieste svojho trvalého bydliska? Nevadí, riešenie je mimoriadne jednoduché.

V prezidentských voľbách možno voliť prostredníctvom hlasovacích preukazov. O ne možno požiadať štyrmi spôsobmi:

  • Elektronicky – táto možnosť je bezpochyby najjednoduchšia. Stačí poslať email obci, v ktorej máte trvalý pobyt. Text emailu musí obsahovať meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu) a korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz. Urobiť tak je potrebné najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb. Ak chcete hlasovacie preukazy na obe kolá volieb, môžete o ne požiadať naraz. 
  • Osobne – stačí navštíviť obec svojho trvalého pobytu a na miestnom úrade požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu. Zamestnanci tak urobia na počkanie. Táto možnosť je časovo najflexibilnejšia, pretože o preukaz môžete požiadať najneskôr jeden deň pred dňom konania volieb.
  • Listom – obci musíte doručiť žiadosť na vydanie hlasovacieho preukazu v listovej podobe. Urobiť tak je potrebné najneskôr 15 dní pred dňom konania volieb a list musí spĺňať všetky náležitosti, ktoré musí spĺňať aj email. 
  • Prostredníctvom splnomocnenej osoby – pokiaľ nemôžete alebo nechcete obec o hlasovací preukaz požiadať osobne, môžete na to splnomocniť niekoho iného. Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi (meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu)). 

Kompletné informácie o hlasovacích preukazoch a o hlasovaní zo zahraničia nájdete na internetovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.  

 

Foto: pixabay