Povinné predškolské vzdelávanie či odpisy učiteľov z registra trestov

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala novelu zákona o výchove a vzdelávaní, ktorá zavádza povinné predprimárne vzdelávanie pre päťročné deti. Súčasťou novely je aj zákaz vykonávať politickú činnosť v školách a ukladá povinnosť odpisov z registra trestov pre všetkých pedagógov. 

Ministerka školstva Martina Lubyová rozhodnutie prezidentky víta a ide podľa nej o jeden zo zásadných krok, ktorý pomôže zlepšiť výsledky žiakov v medzinárodných testovaniach a zároveň pomôže dosiahnuť zaškolenosť u detí z marginalizovaných rómskych komunít a zo sociálne znevýhodného prostredia. 

So zavádzaním povinného predprimárneho vzdelávania ale nesúhlasí Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktoré 4. júla zaslalo hlave štátu list s konkrétnymi výhradami. ZMOS argumentuje, že zákon je v rozpore s Ústavou SR a spôsobí technické problémy, a preto sa obratí na Ústavný súd.

Novela sa tiež zaoberá pedagogickými a odbornými zamestnancami a ich odpismi z registra trestov. Týkajú sa vybraného okruhu trestných činov, najmä pedofílie, drogovej činnosti, ale aj iných závažných trestných činov. Požiadavka zavedenia odpisov z registra trestov pre pedagógov vyplynula z praxe, keďže sa v poslednom období začali množiť prípady trestného stíhania učiteľov za rôznu trestnú činnosť (predovšetkým sexuálne delikty).

 

Foto: Pixabay