Nevraví sa nadarmo, že „oči sú oknom do duše“

Ste na prvej prednáške na vysokej škole a rozmýšľate, koho zo spolužiakov máte osloviť. Snažíte sa zachytiť pohľad asi piatich z nich, no až šiesty vám ho opätuje, ba dokonca sa možno aj usmeje. Je vysoko pravdepodobné, že je to práve on za kým po hodine pôjdete. Nie len na tomto príklade sa dá dokázať, že očný kontakt je kľúčový v komunikácii a medziľudských vzťahoch. Okulezika, zaoberajúca sa očným kontaktom, je súčasťou vedného odboru, ktorý skúma neverbálnu komunikáciu.

Okrem toho, že nám očný kontakt pomáha pri vyberaní si ľudí, s ktorými sa chceme zblížiť, ale pri rozhovore vďaka nemu získavame aj feedback. To znamená, že sme schopní posúdiť základné emócie, ktoré človek pri rozhovore s nami prežíva. Pri takýchto záveroch by sme mali byť ale veľmi opatrný, pretože niekedy sa stáva, že emócie sa nám môžu zdať ako negatívne a následne sa stiahneme. Nahovoríme si, že to my sme dôvodom týchto emócií. Pritom ale človek, s ktorým komunikujeme, mohol mať len zlý deň.

Ako už bolo spomenuté, nadviazanie očného kontaktu má vplyv na vývin vzťahu medzi ľuďmi. Pokiaľ druhý človek zachytí náš pohľad, automaticky sa medzi nami vytvorí väčšia blízkosť. Keď pohľadom naopak uhne, dá nám najavo odstup a nezáujem. V našej psychike to spôsobí zahanbenie a odpudí nás to od ďalšej interakcie. Ľudia tiež môžu odmietnutím očného kontaktu vyjadriť voči iným ľuďom hnev, či ignoráciu.

Podľa istého amatérskeho experimentu, boli študenti schopní zmanipulovať pohybujúceho sa učiteľa počas vyučovacej hodiny. Vždy, keď sa presunul na ľavú stranu, tak naňho pozreli a usmiali sa. Naopak, keď sa presunul napravo, tak odvrátili pohľady. Po zazvonení bolo evidentné, na ktorej strane triedy sa zdržiaval viac. Dokázali tým, že očný kontakt môže ovplyvniť správanie iných.

Na záver máme pre vás ešte pár rád, ako vám znalosť princípov okuleziky môže pomôcť v niektorých situáciách. Počas namáhavého stretnutia, kedy sa pokúšate niečo vyjednať si všimnite, či sa druhá osoba nepozerá do neurčita. Vyhýbanie sa očnému kontaktu je obranný mechanizmus osoby, ktorá sa pri vás cíti nepríjemne. Je to signál, aby ste vo svojej komunikácii niečo zmenili a vyjednávanie by sa mohlo obrátiť vo váš prospech. Uhýbať pohľadom by ste nemali v žiadnej situácii. Nerobte to ani vy, a to hlavne pri stretnutí s niekým novým alebo pri prezentácii. Očný kontakt by sme mali sledovať, aj keď chceme rozpoznať či niekto klame. V tom prípade nebude mať s vami dotyčný skoro žiaden alebo veľmi malý. Tiež bude prudko uhýbať pohľadom. Všimnúť si pri tom môžete aj jeho malé zreničky.

 

Foto: Pexels