Najväčšie upratovanie oceánov v histórii začalo

V roku 2013 prišiel nemecký vynálezca Boyan Slats s nápadom, ako zbaviť oceány odpadu raz a navždy. Dnes má 23 rokov a jeho sen sa vďaka spoločnosti The Ocean Cleanup stáva skutočnosťou.

V oceánoch sa v súčasnosti hromadia celé tony plastov, ktoré vytvárajú ostrovy z odpadu. Tieto plasty sa postupom času rozpadajú na mikročastice a tie sa často stávajú náhodnou potravou pre morské živočíchy. Kolobeh pokračuje, keď sa tieto živočíchy dostanú na naše taniere a zrazu je z toho čo vyhadzujeme aj to, čo jeme.

Odstránenie plastov z morí a oceánov pri tom vôbec nie je jednoduché a vyžaduje si dlhý čas nápravy. Aj preto spoločnosť The Ocean Clean Up, vyvinula systém, pohybujúci sa morskými prúdmi rovnakým spôsobom ako plasty, len s jediným cieľom – ich zachytením a odstránením zo životného prostredia.

Najväčšie upratovanie oceánov v histórii začalo

Ako to funguje?

Valec nadnášaný vodou, pod sebou koncentruje časti odpadu a tie odvádza do zbernej nádoby. Keďže je tento systém v oceáne zachytený kotvou, ktorá ho spomaľuje, dokáže sa pohybovať pomalšie ako mikro častice plastov a tým ich bez problémov zachytí. Spoločnosť predpokladá, že sa jej už za 5 rokov podarí zachytiť 50% z plastového odpadu v oceánoch, a tak zlepšiť naše životné prostredie. Zaujímavé je taktiež to, že systém si nevyžaduje žiadny externý zdroj energie, ale je poháňaný prírodou – teda oceánskymi prúdmi. Aj napriek tomu môžu technici jeho smer ovplyvňovať a tak ho nasmerovať na správne miesta.

A čo sa stane so zachyteným plastovým odpadom?

Plasty budú znova prinesené na pevninu, kde sa budú recyklovať a ďalej spracovávavť. Spoločnosť taktiež predpokladá, že ak svet začne s redukovaním plastov (ako napríklad vo Veľkej Británii, kde vláda zakázala používanie plastov na jedno použitie) a táto redukcia sa spojí práve s ich systémom, môžeme docieliť, že oceány budú už v roku 2050 úplne bez plastového odpadu.

Najväčšie upratovanie oceánov v histórii začalo

 

Zdroj: www.theoceancleanup.com

Foto: www.theoceancleanup.com