Budúce sestry zo Strednej zdravotníckej školy v Nitre si prebrali certifikáty na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Na pôde  Ekonomickej univerzity v Bratislave sa  dňa 10.02.2017 konal Informačný deň univerzity. Na tomto podujatí si  žiačky vyššieho odborného štúdia diplomovaná všeobecná sestra  Strednej zdravotníckej školy v Nitre prevzali certifikáty a finančné ocenenia z rúk vedúceho Katedry sociálneho rozvoja a práce M. Kahaneca za 2. a 3. miesto v súťaži „Nájdi v sebe inovatívneho ekonóma“, do ktorej sa zapojili žiačky Annamária Szöcsová, Ildikó Takacsová, Mária Gravinová, Michaela Chobotová, Monika Szentiványiová, Nikoleta Moravčíková, Zuzana Radolecová pod vedením pedagóga Mgr. Laury Bereczovej.  Do súťaže sa zapojili tri tímy, ktoré vypracovali projekty na zadanú problematiku: Inovatívne formy zamestnávania mladých ľudí na lokálnom trhu práce“ a pokynov vyhlasovateľa súťaže. Odborná porota posudzovala predložené projekty a určila poradie troch najlepších projektov. Z našej školy sa na druhom a treťom mieste umiestnili dva projekty, a to projekt Jasle „AUTÍČKO“ zriadené pre automobilku Landrover v Nitre2. miesto a 3. miesto  získal projekt s názvom Zmluvná ambulantná sestra. Súťaž bola určená pre 2- až 4-členné tímy študentov, ktorí sa zaujímajú o dianie v spoločnosti ako aj o alternatívne spôsoby zamestnania sa  po ukončení štúdia  na strednej škole. Výška finančnej výhry  540 eur súťažiace tímy potešila, ale hlavne do budúcnosti motivovala k ďalšej účasti na rôznych súťažiach podobného charakteru.

Autor: Laura Bereczová