Pomoc má vo vianočnom období svoje miesto

Videli ste tie zľavy v obchodných domoch? Väčšina ľudí má už vianočné darčeky nakúpené. Centrá sú plné ľudí, ktorí sa snažia „uloviť si“ tú najlepšiu a cenovo najvýhodnejšiu vec. Sú však medzi nami takí, ktorí nemajú možnosť ani len premýšľať nad darčekmi. Svoju pozornosť musia venovať otázke, čo vôbec budú jesť a ako tieto sviatky pokoja vlastne prežijú. 

Pre sociálne znevýhodnených ľudí, ktorí sa dostali do zlej životnej situácie z rôznych príčin, existujú organizácie, ktoré zvýšili svoju činnosť v tomto vianočnom období na maximum. 
Po celom Slovensku vidíme rozbehnuté zbierky, kde môžeme prispieť finančnou čiastkou, jedlom alebo oblečením. Pre niektorých môže starý kus oblečenia znamenať len zbytočne zabrané miesto v skrini. Tým, ktorí to potrebujú, to naopak veľmi pomôže.

Posvietili sme si organizácie, ktoré majú rôzne aktivity venované sociálne znevýhodneným či ľuďom v ťažkej zdravotnej situácii. Toto je zopár z nich. 

Už niekoľko rokov funguje takzvaný „Vianočný bazár chalaňov.“ V tomto projekte sú zapojení známi slovenský herci ako Marián Miezga. Najprv môžete tejto organizácii venovať pre vás nepotrebné veci ako je napríklad oblečenie. Neskôr sa všetky vyzbierané predmety predávajú a akcia vrcholí Vianočným Žúrom Chalaňov. Výťažok je venovaný viacnásobne postihnutým deťom a organizácii OZ Svetielko. 

Organizácia Depaul Slovensko prevádzkuje nocľaháreň a útulky pre ťažko chorých v Bratislave. Ľuďom je poskytnutý nocľah, strava, prístup k hygiene, šatstvo aj sociálne poradenstvo. Tento projekt podporujú ľudia finančným príspevkom. Napríklad za 1 euro vedia pripraviť raňajky pre troch klientov a za 5 euro môžu poskytnúť večeru a dôstojné prenocovanie. Počasie, ktoré my prežívame ako nepohodu, pre niektorých znamená ohrozenie života. 

Maltézska pomoc Slovensko je charitatívna organizácia Zvrchovaného Maltézskeho rádu pôsobiaca na území Slovenskej Republiky. Tento rád je dnes aktívny predovšetkým v zdravotnej, sociálnej a humanitárnej pomoci, pričom pôsobí vo viac ako 120 krajinách. V tomto predvianočnom období pripravila Maltézska pomoc stánok na vianočných trhoch v Bratislave pod názvom Charitatívny punč. V stánku si môžete zakúpiť dobroty za dobrovoľný príspevok s príjemným vedomím, že ste pomohli tým, ktorí to potrebujú. Výťažok zo zbierky bude použitý na charitatívne projekty Maltézskej pomoci Slovensko, ako je napríklad rozvoz stravy znevýhodneným seniorom v bratislavskom Starom meste. 
 

Foto: Facebook