DiDa.sk - bezplatne poradí

Asi každému sa stalo, že potreboval odpoveď na svoju otázku. Našim cieľom je pomôcť Vám nájsť riešenie o otázkach ktoré Vás trápia. Do projektu zapájame psychológov, lekárov, ekonómov a ďalších, ktorí sú ochotný poskytnúť hodnotnú radu. Dôsledkom z neznalosti sa dá predísť. Preto pôsobíme preventívne bezplatným poradenstvom s dôrazom na posilňovanie spoločenských hodnôt najmä mladých. Kto sa pýta, veľa sa dozvie.

DiDa

Filozofia informačného systému prevencie negatív detí a mládeže:

= prevencia je lacnejšia ako odstraňovanie následkov

= pre mladých majú byt informácie bezplatné - mladí nezarábajú

= aj mladí majú právo na informácie - vytvorme čo najviac možností prístupu

= dobré informácie prinášajú dobré rozhodnutia mladých

= neznalosť neospravedlňuje - potom ale bolí

= mladí spoznávajú len to, čo im život prinesie - ukážme im možnosti

= dôležité je robiť správne veci správne - ak o nich vieme

= mladý, ktorý si nájde svoju záujmovú činnosť, nerobí problémy

= sú veci, ktoré sa nám zdajú banálne, ale mladí ich chápu inak

= mladí ešte nepoznajú spôsoby ako sa efektívne brániť

= vy už viete kam a za kým ísť - Vedia to aj mladí vo vašej blízkosti?

= projekt vytvára pocit bezpečia, mladí sa má na koho obrátiť

= podpora pozitívneho myslenia mladých a ich talentu

= prevencia - odpútavanie od negatívnych vplyvov

= pozitívne návrhy tvoria pozitívne postoje