Ukončenie vysokej školy bez štátnic. Je to výhoda?

Štátnice sú poslednou skúškou znalostí, aj odvahy, ktorú študenti musia absolvovať, aby mohli ukončiť bakalárske a magisterské štúdium. Tak je to vo väčšine vysokých škôl na Slovensku, ale nájdu sa aj výnimky.

Na Univerzite Komenského v Bratislave je ťahanie otázok zo štátnicových predmetov minulosťou. Rozhodla tak novela vysokoškolského zákona z roku 2012. Ide len o študijné programy, ktoré získali akreditáciu po 1. januári 2013.

Úľava zo skúšok sa týka iba študijných programov, ktoré sú rozdelené na tri roky po bakalárske vzdelanie a ďalej na dva roky po magisterský titul. Medici či farmaceuti, ktorí majú spojený prvý a druhý stupeň štúdia, budú mať štátnice po starom, uvádza portál Navysokej.sk

Štátnice sú opakovanie celého učiva naučeného počas troch alebo dvoch rokov. Áno, všetko z toho by mali žiaci vedieť, ale priznajme si, väčšinu týchto vedomostí do seba študenti dostanú len obyčajným memorovaním a po skúške to pre nich prestáva byť dôležité. Hlavne preto, že si nemajú šancu vyskúšať učivo v praxi, a nedostatkom času medzi skúškami a ďalším kvantom nových informácií.

Pri odpustení štátnic by na skúške žiaci obhajovali len svoju záverečnú prácu. Tým by sa zvýšila ich kvalita a znížil stres medzi skúškovým a štátnicovým obdobím. Mohli by lepšie prepracovať výskumy na svoje témy a dlhšie sa im venovať. Veď poznatky z prednášok preukazujú na výstupných skúškach a ak prechádzajú s dobrými výsledkami, je zbytočné to preverovať na stokrát, nemyslíte?