Univerzita Komenského v Bratislave bude mať nového rektora

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave dnes zvolil nadpolovičnou väčšinou za kandidáta na rektora UK prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD. 

Profesor získal v druhom kole 38 zo 62 hlasov a tak zvíťazil nad druhým kandidátom prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc. Univerzitu Komenského v Bratislave povedie vo funkčnom období od 1. februára 2019 do 31. januára 2023. Akademický senát UK predložil návrh na vymenovanie prof. Mareka Števčeka za rektora UK. Do funkcie rektora ho vymenuje prezident Slovenskej republiky.

„Chcem byť rektorom, ktorý zjednocuje, a nie rozdeľuje,“ cituje oficiálna webová stránka Univerzity Komenského profesora Mareka Števčeka tesne po vyhlásení výsledkov. „Sekundu po vyhlásení výsledkov neexistujú tábory, sme všetci na jednej lodi a ja pre to urobím naozaj všetko,“ dodal. Profesor Marek Števček z Právnickej fakulty UK v súčasnosti zastáva funkciu prorektora UK pre legislatívu. 

„Na právoplatné voľby kandidáta na funkciu rektora je potrebná prítomnosť aspoň dvoch tretín členov akademického senátu. V prvom kole získal kandidát profesor Marek Števček 36 hlasov a kandidát profesor Jozef Masarik 26 hlasov. Keďže ani jeden kandidát nezískal potrebné tri pätiny hlasov, voľby pokračovali druhým kolom,“vysvetľuje univerzita vo svojej tlačovej správe. 

 

Zdroj: www.uniba.sk

Foto: Facebook/Univerzita Komenského v Bratislave