Virtuálna realita v mechatronike na FEI STU

Využitie virtuálnej reality v priemysle

Virtuálna realita (VR) sa za posledné roky dostáva nielen do domácností a zábavného priemyslu, ale začala sa vo veľkom využívať aj v priemyselnej praxi. Automobilky (a nielen tie) využívajú VR headsety napríklad na školenie svojich pracovníkov, čo vedie k úsporám a nepochybne aj kvalitnejšiemu výsledku takýchto školení. A kto bude vyvíjať takéto zaujímavé softvéry? To budeš ty :) . Trend vzdelávania pomocou virtuálnej reality preniká už aj do slovenských automobiliek.
Ďalším využitím VR v oblasti mechatroniky sú produktové vizualizácie a showroomy. Klasickým príkladom takejto vizualizácie alebo showroomu je aplikácia pre počítač alebo web. Moderným trendom sú takéto produktové vizualizácie vo virtuálnej a rozšírenej realite. Predstav si, že vytvoríš nejaký nový mechatronický produkt a potrebuješ ho predstaviť zákazníkom alebo potenciálnemu investorovi. Produktová vizualizácia je to pravé orechové na tento účel! V súčasnosti takéto aplikácie už automobilky používajú. Pozri si príklady z Audi, Volkswagenu alebo Volva.

Virtuálna realita za nízke náklady aj doma

Zariadenia pre virtuálnu realitu sú dnes dostupné skutočne pre každého. Stačí ti smartfón s vysokým rozlíšením displeja a pomocou cenovo dostupného headsetu alebo Google Cardboard (v cene len niekoľkých eur) môžeš aplikácie pre virtuálnu realitu začať vyvíjať prakticky ihneď. Nástroje pre vývojárov sú tiež dostupné zdarma.

Výučba virtuálnej a rozšírenej reality

Spomínané moderné interaktívne aplikácie pre počítač, web, smartfón alebo virtuálnu realitu sa naučíš u nás tvoriť na veľmi obľúbenom predmete Multimédiá a telematika pre mobilné platformy, ktorý garantuje Ústav automobilovej mechatroniky Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Pracujeme tu aj s moderným 3D enginom Unity, s ktorým je tvorba produktovej vizualizácie alebo inej interaktívnej aplikácie veľmi hravá záležitosť. Ľudia, ktorí vedia pracovať s 3D enginom, sú na pracovnom trhu veľmi žiadaní. S mechatronickým základom, ktorý ti poskytneme, zvládneš urobiť skutočne pôsobivé interaktívne vizualizácie rôznych zariadení a iných objektov. Výhodou oproti čistým softvéristom bude pre teba znalosť fungovania prezentovaných zariadení a staneš sa tak vyhľadávaným odborníkom aj pre tvorbu spomínaných školiacich aplikácií vo virtuálnej realite.
Náš ústav ponúka pre práce s virtuálnou realitu len ten najnovší hardvér – HTC Vive, Oculus Rift, Gear VR alebo motion-capture oblek (oblek pre snímanie pohybov človeka) Perception Neuron. Navyše, pravdepodobne ako jedna z prvých fakúlt na Slovensku budeme mať k dispozícii aj supermoderné zariadenie pre rozšírenú realitu Microsoft HoloLens.

Image source: http://autocar.co.uk , http://www.gamespot.com