Wanado – festival športu, alebo ako priviesť deti k pohybu

Detská nadváha a obezita je v Európe na vzostupe. Podľa štatistík trpí nadváhou každé tretie dieťa v Európe. Počet adolescentov, ktorí trpia týmto závažným civilizačným ochorením, naďalej stúpa. Obezita so sebou prináša viaceré zdravotné problémy, vrátane astmy alebo srdcovocievnych ochorení.

Okrem racionálnej výživy je potrebné, aby boli deti už v mladom veku vedené k pohybu a fyzickej aktivite. Práve tomuto cieľu sa venuje festival Wanado. Ide o náborové podujatie, ktoré od roku 2011 priviedlo k športu už 15 tisíc detí. Je známe aj v Českej republike a v Poľsku. Festival chce spojiť zábavu a prezentáciu športových klubov a združení. Deti môžu hravou formou spoznať rôzne pohybové aktivity, môžu si ich pod dohľadom trénerov vyskúšať a zistiť, či ich šport osloví. 

Priviesť deti k športu sa rozhodlo aj mesto Malacky, ktoré Wanado zapojilo do svojich prvomájových slávností. Pri tejto príležitosti sa predstavilo niekoľko športových klubov, ktoré hravou formou priblížili svoje aktivity. Krátkym rozhovorom s moderátormi odprezentovali svoje pôsobenie, úspechy, prípadne priebeh tréningov a výučby. 

Nadšenie detí bolo evidentné, okolo stánkov bolo stále rušno. Bolo vidieť, že pokiaľ sa dieťaťu ponúkne vhodným spôsobom aktivita, ktorá ho zaujme, je ochotné ju vyskúšať. Podľa odborníkov je dôležité, aby dieťa do ôsmich rokov nebolo zamerané len na jeden druh športu, ale aby sa rozvíjalo komplexne a na konkrétnu aktivitu sa zameralo až neskôr. A Wanado je výborná príležitosť pre deti a rodičov zažiť šport „na vlastnej koži“.

 

Foto: Pexels