Zamestnávatelia sa o vás počas horúčav musia postarať

Na horúce letné dni sa síce väčšina Slovákov teší celý rok, no keď prídu, radosť sa po niekoľkých hodinách rozplynie. Môžu za to najmä vysoké teploty, ktoré nám vedia poriadne znepríjemniť život. Vedeli ste, že zamestnávatelia majú počas horúcich letných dní špeciálne povinnosti?

Základom je zabezpečiť pre všetkých zamestnancov pitný režim. „Dostupnosť a dostatok pitnej vody na pracovisku pre zamestnancov je samozrejmosťou, pričom zamestnávateľ musí pitnú vodu zabezpečiť na vlastné náklady, povedala Zuzana Drobová z Úradu verejného zdravotníctva. „Okrem toho odporúčame konzumáciu dostatočného množstva vhodných nápojov, ktoré majú občerstvujúce vlastnosti a slúžia na doplnenie tekutín, solí a ďalších látok stratených nadmerným potením. Prostredníctvom pitného režimu sa odporúča doplniť  najmenej 70 % vody stratenej za pracovnú zmenu nadmerným potením a dýchaním. Nápoje musia byť zdravotne neškodné, majú mať vhodné chuťové vlastnosti a teplotu. Majú obsahovať čo najmenej cukru (do 6 %), pretože sladké nápoje zvyšujú pocit smädu. Nápoje nemajú obsahovať ani malé množstvo alkoholu, pretože alkohol zvyšuje metabolizmus a tým aj produkciu tepla v organizme.

Podľa Úradu verejného zdravotníctva by mali mať nápoje teplotu v rozmedzí 12 až 15 °C. „Za vhodné sa považujú napríklad stolové minerálne vody s obsahom Na+ do 100 mg/l, bylinkové čaje, ovocné čaje alebo šťavy. Finančne uhrádzať tieto občerstvujúce nápoje nie je povinnosťou zamestnávateľa. Pitný režim na pracovisku s nadmernou záťažou teplom, výber vhodných nápojov, ich primeranú teplotu a množstvo zamestnávateľ konzultuje s lekárom pracovnej zdravotnej služby, dodala Zuzana Drobová.

Dôležitý je aj odev a ochladzovanie

Počas horúčav by ste mali v práci prispôsobiť počasiu aj svoje oblečenie. „Vhodný pracovný odev má byť jednovrstvový, podľa možnosti svetlej farby a z prírodných materiálov, pretože syntetické materiály neumožňujú odparovanie potu, upozornila Zuzana Drobová z Úradu verejného zdravotníctva a dodala, že zamestnávatelia sú povinní zabezpečiť aj úpravu režimu práce a ďalšie opatrenia. „V prípade potreby musia umožniť zamestnancom prestávky v práci, aby sa mohli ochladiť osprchovaním alebo umytím pokožky chladnou vodou.

Zamestnanci majú ďalej nárok aj na prácu v tieni. „Na pracovisku je potrebné zabrániť insolácii, teda prenikaniu priamych slnečných lúčov cez okná alebo svetlíky, tienením, napríklad žalúziami alebo roletami. Ak nie je na pracovisku klimatizácia, je potrebné zabezpečiť zvýšenie pohybu vzduchu vetraním. Pri používaní ventilátorov je tieto potrebné umiestniť a nasmerovať tak, aby nedochádzalo k nežiaducemu priamemu ochladzovaniu povrchu tela zamestnancov. Klimatizácia by mala byť nastavená tak, aby rozdiel medzi vnútorným a vonkajším prostredím by mal byť maximálne 7°C.

V najkrajnejších prípadoch dokonca môže zamestnávateľ svojich zamestnancov poslať aj domov. „Zamestnávateľ musí vždy pri prekročení prípustných hodnôt teploty počas mimoriadne teplých dní vykonávať aj ďalšie opatrenia, medzi ktoré patria napríklad zmena dĺžky pracovnej zmeny, posun začiatku pracovnej zmeny, zaraďovanie ďalších prestávok v práci, predĺženie prestávok na obed a podobne, dodala Drobová s tým, že napríklad pre ľahké práce vykonávané posediačky (administratívne alebo laboratórne práce) je maximálna prípustná hodnota teploty pracovného prostredia 28 °C.

Ak by niektoré z uvedených povinností zamestnávateľ nespĺňal, zamestnanci sa môžu obrátiť na príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý v rámci štátneho zdravotného dozoru môže kontrolovať plnenie týchto povinností.

 

Foto: Pexels