100 rokov, odkedy ženy u nás získali volebné právo

Aj keď sa dnes konajú voľby 2020, tak tento deň je omnoho výnimočnejší. Presne pred 100 rokmi si naše ženy v Československu vydobyli právo voliť. Nebolo to také jednoduché, ako to znie. Tieto ženy do toho vložili mnoho úsilia, odhodlania kvôli lepšej vízii našej krajiny a ich života.  

Právo voliť nie je samozrejmosť, je to výsada, o ktorú sa bojovalo. Ako Československo, sme právo voliť získali pomerne skoro v porovnaní s inými krajinami Európy. Ženy v minulosti neboli považované za rovnocenné a ich práva boli obmedzené. Všetci dobre vieme, ako boli ženy vnímané. Predovšetkým ich považovali za matky, ktoré sa starali o deti a v neposlednom rade aj o mužov, pretože boli vyčerpaní pri všetkej práci... Všetko by bolo omnoho jednoduchšie, ak by o pomoc požiadali, svoje taktiež veľmi múdre, (niekedy múdrejšie) polovičky. 

Kedže sa spoločnosť mení, tak v našej politike a rozvoji krajiny môžeme vidieť veľlké zmeny. Za tieto zmeny sú určité zodpovedné aj ženy, ktoré boli vyštudované, cieľavedomé a tak sa dostali do vysokých pozicií, o čom svedčí aj fakt, že našou súčasnou prezidentkou je žena. 

Tento článok je hlavne o tom, aby sme si uvedomili moc práva, ktoré máme v rukách. Sme mocní a dokážeme spoločne zmeniť našu politiku k lepšiemu. Ak máte pocit, že nemáte koho voliť, choďte voliť, pretože váš hlas pôjde strane, ktorá bude mať najvyšší počet hlasov. Bojujme spolu proti šíreniu zla a bojujme za práva menšín, pretože aj ženy boli v minulosti považové za menšinu, ktorá nemala všetky výsady. Bojujme za slušné Slovensko. 

 

Foto: Pixabay