Dochádzka na všetkých školách bude elektronická

Podstatou projektu Elektronizácia služieb regionálneho a vysokého školstva SR je vytvorenie informačného systému pre dochádzku žiakov základných a stredných škôl i overenie dosiahnutého vzdelania a kvalifikácie. V rámci projektu bude zelektrizovaných viacero procesov, napríklad žiadosti o pôžičku pre študentov z Fondu na podporu vzdelávania.

Projekt chce tiež optimalizovať a automatizovať procesy elektronických služieb z oblasti základných, stredných a vysokých škôl. Prínosom pre pedagógov tiež bude minimálna povinnosť dokladovať dosiahnutú kvalifikáciu. Úradník zas bude môcť sledovať porušovanie povinnej školskej dochádzky. Nový projekt mu tiež umožní sledovať stav spracovania žiadosti o pôžičku. Projekt pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

 

Foto: Pixabay