Deň otvorených dverí na Trnavskej univerzite

Uvažujete nad štúdiom na filozofickej, pedagogickej, právnickej či teologickej fakulte? Alebo vás viac oslovila fakulta zdravotníctva a sociálnej práce? Tak by ste mali zbystrieť pozornosť, pretože Trnavská univerzita práve dnes ukáže svoje priestory tohtoročným maturantom a všetkým návštevníkom a poskytne im dôležité informácie o štúdiu.

Trnavská univerzita (TU) je jedna z najstarších univerzít na Slovensku. V roku 1635 bola založená kardinálom Petrom Pázmaňom. Mala 4 fakulty: filozofickú, teologickú, právnickú a lekársku. Historická Trnavská univerzita pôsobila v Trnave 142 rokov. V roku 1777 bola presídlená do Budína, do centra Uhorska. Slovenská národná rada ale v roku 1992 obnovila jej činnosť. „Akademický senát TU zriadil 1.9.1992 Fakultu humanistiky (FH) a Pedagogickú fakultu (PdF). Fakulta ošetrovateľstva a sociálnej práce (FOSP) bola založená v roku 1994. V roku 1998 sa zmenil názov tejto fakulty na Fakultu zdravotníctva a sociálnej práce,“ informuje univerzita na internetovej stránke. „Pedagogický Inštitút sv. Ondreja v Ružomberku stal sa súčasťou TU, z ktorého vznikla v školskom roku 1996/97 Katecheticko-pedagogická fakulta sv. Ondreja. Táto fakulta prešla od 1.11.1997 do zväzku Žilinskej univerzity v Žiline. Teologický Inštitút sv. Alojza SJ (zriadený rektorom TU 1.9.1994) stal sa súčasťou TU, z ktorého bola 23.10.1997 zriadená Teologická fakulta TU so sídlom v Bratislave. 1.10.1998 bola zriadená Právnická fakulta TU. Prvý rektor znovu zriadenej TU bol prof. RNDr. Anton Hajduk, DrSc. (15.5.1992-21.10.1996). Terajším rektorom je prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD..“ uvádza univerzita.

„Trnavská univerzita sa hlási k princípom Veľkej Charty európskych univerzít, ktoré obhajujú pre univerzity ich plnú nezávislosť od politickej a ekonomickej moci, ich slobodu uskutočňovať výskum a vyučovať. Trnavská univerzita obhajuje kresťanské princípy, chce chrániť morálne a duchovné hodnoty, vychovávať v duchu ekumenizmu, spolupracovať s univerzitami, výchovnými a vedeckými ústavmi v Slovenskej Republike a v zahraničí. Trnavská univerzita nadviazala kontakty nielen s univerzitami v SR, ale aj s 13 univerzitami v zahraničí (v Českej republike, Nemecku, Veľkej Británii, Taliansku, Švédsku, USA, Poľsku, Maďarsku) s ktorými sa vyvinula spolupráca na dobrej úrovni.“

Dni otvorených dverí na fakultách:

Filozofická fakulta – 24. januára 2018, od 9:00 do 14:00 hod., Hornopotočná 23, Trnava. Aj v tomto roku otvára Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave svoje priestory nielen pre budúcich študentov, ale aj pre širokú verejnosť. Návštevníci budú mať možnosť nazrieť do učební, vypočuť si zaujímavé prednášky, porozprávať sa s odborníkmi na rôzne témy, alebo stretnúť študentov a opýtať sa na kvalitu štúdia na TU. Program, ktorý si budete môcť pozrieť na katedre nájdete tu.

Pedagogická fakulta – 24. januára 2018, od 9:00 do 14:00 hod., Priemyselná 4, Trnava. Základné informácie vám podajú referentky študijného oddelenia na prízemí budovy, k dispozícii budú aj študijní poradcovia jednotlivých študijných programov, ktorí vám ukážu priestory fakulty a podajú vám detailnejšie informácie o možnostiach štúdia.

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce – 24. januára 2018, o 9:00 alebo 13:00, Univerzitné námestie 1 v Trnave. Prezentácie a exkurzie sú rozdelené do dvoch blokov. Program si môžete pozrieť tu.

Teologická fakulta – 24. januára 2018, od 16:00, Kostolná 1, Bratislava. Viac o programe a zameraní fakulty sa dozviete tu.

Právnická fakulta – 24. januára 2018, o 9:00, 11:00 a 14:00 hod., Kollárova 10, Trnava.

Ešte by vás mohlo zaujímať: Deň otvorených dverí na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre a Univerzite Komenskeho v Bratislave.

 

Foto: Facebook/Trnavská univerzita v Trnave