Maturanti nezabudnite na povinnosti voči Sociálnej poisťovni

Maturitné skúšky sú za nami a študentský život sa pre niektorých absolventov už končí. S tým však prichádzajú na rad určité povinnosti. Dokedy ste považovaní za študentov? Toto je jedna z kľúčových otázok, ak si nechcete spôsobiť problémy v Sociálne poisťovni hneď na začiatku.

Nie každý maturant si nájde prácu hneď po skončení školy. Dokonca ani výsledky z prijímacích testov z vysokých škôl vám neprídu okamžite. Čo máte ale dovtedy spraviť? Ísť do Sociálne poisťovni a prihlásiť sa ako nezamestnaní? To teda rozhodne nie.

Deň, kedy si prevezmete maturitné vysvedčenie nie je pre Sociálnu poisťovňu dátum ukončenia štúdia. „Sociálna poisťovňa za termín ukončenia stredoškolského štúdia považuje posledný deň letných prázdnin po záverečnom roku štúdia,“ uvádza na svojej internetovej stránke. Na hľadanie práce máte ešte času dosť. Voči Sociálne poisťovni nemáte nijaké povinnosti, ani keď sa hneď po absolvovaní školy nezamestnáte, ani ak sa rozhodnete odísť do zahraničia, dopĺňa.

Ale čo keď už prácu máte?

„Ak sa bývalý študent zamestná na pracovný pomer alebo dohodu, povinnosti voči Sociálnej poisťovni plní za neho zamestnávateľ od prvého dňa zamestnania. Zamestnávateľ za zamestnanca odvádza poistné na nemocenské, starobné, invalidné poistenie a na poistenie v nezamestnanosti (v závislosti od druhu sociálneho poistenia), zamestnávateľ platí poistné na nemocenské poistenie, starobné poistenie, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti, úrazové a garančné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity,“ tvrdí Sociálna poisťovňa.

Čo keď chcete podnikať?

Rozdiel ale nastáva, ak sa absolvent rozhodne pre podnikanie alebo inú samostatne zárobkovú činnosť a nadobudne na účely sociálneho poistenia právne postavenie SZČO (Samostatne zárobkovo činná osoba) a plní si s tým spojené povinnosti. „Ak predtým nikdy nijakú samostatnú zárobkovú činnosť nevykonával, po prvý raz mu vzniknú povinnosti voči Sociálnej poisťovni až v nasledujúcom kalendárnom roku po tom, ako činnosť začal vykonávať (v závislosti od výšky dosiahnutých príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti),“ vysvetľuje na príklade, že keď študent ukončil štúdium v máji 2016 a v septembri toho istého roka si založil živnosť, po prvý raz sa jeho povinnosti voči Sociálnej poisťovni posudzujú až k 1. júlu 2017 v závislosti od toho, aké príjmy z vykonávania činnosti dosiahol v roku 2016. 

 

Foto: Pexels