Mladých ľudí najčastejšie trápi osamelosť, depresívne pocity a strach, tvrdí psychológ

Častokrát jediná pomoc pre smutné, opustené a nešťastné duše. Psychológ a zakladateľ Internetovej poradne pre mladých Marek Madro nám v rozhovore povedal viac o téme duševného zdravia.

Čo vás viedlo k vytvoreniu myšlienky internetového poradenstva? Mali ste pocit, že takýto koncept na Slovensku chýbal?

IPčko vzniklo ako projekt nadšených psychológov, ktorí prišli s jednoduchou a náročnou myšlienkou zároveň. Prepojiť odbornosť z psychológie s modernými technológiami a využiť ich na pomoc mladým ľuďom, ktorí prežívajú duševné bolesti, ktoré sú často ukryté hlboko v ich vnútri, nie sú „voľným okom“ viditeľné a nedajú sa liečiť ani obkladom, náplasťou a ani „zázračnými“ bylinkami. Na tento nápad nás priviedli samotní mladí ľudia, ktorí ma kontaktovali cez Facebook, tesne po tom, ako som s nimi strávil celý deň. To, čo som čítal v tejto online komunikácii, bolo úplne niečo iné, ako to, o čom sme sa rozprávali počas dňa. Tieto témy boli náročnejšie a závažnejšie, ale slová z tých mladých ľudí vychádzali akosi ľahšie. Začalo mi to vŕtať v hlave a neopustilo ma to. Tak v roku 2012 vzniklo IPčko, o ktorom sme netušili, že bude linkou dôvery. 

Pomysleli ste si vtedy, že Ipčko bude mať takýto dosah v online priestore?

Určite nie. Našim cieľom bol bezpečný priestor na internete, kde mladí ľudia nájdu podporu, pochopenie, pomoc, zázemie a môžu sa podeliť so svojimi problémami. Mnohým sme priamo zachránili a zachraňujeme život. Vybrali sme si miesto, kde budeme najužitočnejší, kde sa pohybuje najviac mladých ľudí, kde je aj zároveň vysoké riziko tvorby a šírenia patologického obsahu, teda v online priestore. IPčko.sk, jeho projekty a pomáhajúci obsah sú síce malou časťou vo veľkom online svete, ale sme tam pre nich a ponúkame im pomoc spôsobom, aký je pre mladých užívateľov internetu najprirodzenejší. 

V rámci projektu Ipčko.sk svoju pozornosť smerujete predovšetkým k mladým ľuďom. S akými problémami sa na vás a vašich kolegov obracajú najčastejšie? 

Tou najčastejšou témou (za rok 2019 tvorila 31,2 percent chatových rozhovorov a 25,5 percent e-mailových kontaktov), o ktorej sa s mladými ľuďmi rozprávame, je pocit osamelosti, depresívne pocity a strach. Keďže je IPčko.sk najvyužívanejšou krízovou linkou na Slovensku, je hneď druhou najčastejšou témou v našich rozhovoroch sebapoškodzovanie a suicidalita. Počas roku 2019 sme s mladými ľuďmi 2875-krát hovorili o myšlienkach na samovraždu, z čoho sme 550-krát zasahovali priamo v akútnej situácii, kedy bol ohrozený život mladého človeka. Okrem týchto tém sa s nami mladí ľudia rozprávajú aj o romantických a kamarátskych vzťahoch, násilí, rodinných problémoch, sexualite, návykových látkach, duševných poruchách, návšteve odborníka, školských problémoch, a iných.

Vedeli by ste kvantifikovať počet ľudí, ktorí v uplynulom roku využili vaše služby?

Za uplynulý rok 2019 sme zaznamenali 21 900 kontaktov s mladými ľuďmi. 17 200-krát sa jednalo o „chatový“ rozhovor a zvyšné kontakty sa týkali e-mailového poradenstva. 

Hovorí sa, že depresia postihne počas života každého. Ako sa starať o svoje duševné zdravie, aby sme nepríjemné pocity s tým spojené ďalej neprehlbovali? 

Veľmi oceňujem túto otázku, keďže sa často ako psychológovia stretávame s tým, že sa ľudia začnú o svoje psychické zdravie zaujímať až v bode, kedy sa objavia nejaké ťažkosti. V tom čase môže byť už liečba náročnejšia, a preto je potrebné, aby sme sa o svoje psychické zdravie starali aj preventívne. Protektívnymi faktormi depresívnej poruchy a epizódy sú napríklad sociálna opora, efektívne zvládacie stratégie, schopnosť riešiť vzniknuté problémy a podobne. Je mimoriadne dôležité, aby sme so svojimi pocitmi a ťažkosťami neostávali sami a trávili čas aj relaxáciou a aktivitami, ktoré nás napĺňajú.

Zvyšujúcou životnou úrovňou v spoločnosti by sa mal prirodzene minimalizovať výskyt duševných chorôb. Aká je podľa vás realita?

Životná úroveň je síce jedným z faktorov, ktoré súvisia s výskytom psychických porúch, týchto faktorov je však viacero - okrem individuálnych atribútov sú to aj sociálne, kultúrne, ekonomické, politické a environmentálne faktory. Jednotlivé faktory sú medzi sebou prepojené a ich zmeny so sebou navzájom súvisia. So zvyšujúcou životnou úrovňou dochádza aj k zmenám v spomínaných oblastiach.

Myslíte si, že psychické problémy môžu mať genetický pôvod?

Áno. Za posledné roky sa urobili obrovské pokroky v oblasti poznania biologickej stránky a etiológie psychických porúch. Vo väčšine prípadov sa ukazuje, že na danej psychickej poruche sa podieľa viacero génov.

U svojho blízkeho sme spozorovali príznaky apatickosti, úzkosti a časté zmeny nálad. Ten však našu pomoc odmieta. Ako postupovať v takomto prípade?

Aj keď je naša snaha a pomoc blízkym odmietaná, stále tam preňho môžeme byť. Môžeme svojho blízkeho uistiť o tom, že kedykoľvek sa bude chcieť porozprávať, existuje niekto, na koho sa môže spoľahnúť. Tiež môžeme blízkeho informovať o možnostiach pomoci, ktoré ak sa rozhodne kontaktovať, radi ho v tom podporíme. Získavanie informácií o tom, čím si blízky práve prechádza len zvyšuje pravdepodobnosť pomáhajúcej reakcie zo strany okolia. Takáto situácia je často veľmi náročná, a preto by sme so svojimi pocitmi, ani ako podporná osoba, nemali zostávať osamote. Ak je však náš blízky v ohrození zdravia alebo života, určite neváhajme kontaktovať odbornú pomoc.