Rómovia. Zvýhodňovaná skupina alebo obete systému?

Dlhodobá snaha o integráciu rómskej komunity je síce správnou cestou, avšak z globálneho meradla stále nepriniesla uspokojivé výsledky. Bezproblémové spolužitie Rómov s majoritou v mnohých obciach a mestách je lokálnym úspechom, nie systémovým riešením.

Nálada v spoločnosti je k Rómom naklonená nepriaznivo, čo nemôže byť prekvapením, kedže zvyšok populácie ich zväčša vníma cez prizmu dobre známych predsudkov a stereotypov. Zo všetkého najviac rezonuje štátna podpora pre Rómov, ktorá sa zdá byť nespravodlivo a nezaslúžene štedrá. Hoci sociálny systém nerozlišuje medzi rasami, a tým pádom nemôže zvýhodňovať konkrétnu skupinu, Rómovia sa verejnosťou dlhodobo považujú za bremeno pre verejný rozpočet. Stali sa vďačným objektom rozhorčenia daňových poplatníkov, kedže vysokou pôrodnosťou majú zneužívať systém sociálnych dávok, a tak nie sú nútení pracovať. Odhliadnuc od toho, čo je fakt a čo mýtus, práve integrácia rómskej komunity na trhu práce by mohla pomôcť zmierniť túto napätú atmosféru. 

Rómovia. Zvýhodňovaná skupina alebo obete systému?

S výnimkou pár existujúcich programov a projektov, ktoré sa Rómov snažia zapojiť do pracovného procesu, najdostupnejšou a často jedinou možnosťou sú verejnoprospešné práce. Pomerne bežným javom je ale nezáujem o aktivačné práce, či menšie obecné služby zo strany rómskej komunity. Príčin takejto ľahostajnosti a následne aj pracovnej pasivity Rómov môže byť viacero: nevybudované pracovné návyky, nedostatok motivácie, či vyššie spomínané sociálne dávky a iné formy štátnej pomoci. Hoci sa nejedná o žiadne prevratné sumy ako možno mnohí predpokladajú, dokážu pokryť štandard, na ktorý sú Rómovia zvyknutí. Napriek tomu základná bariéra sťažujúca zamestnávanie, ktorú cítia i samotní Rómovia, spočíva v ich vlastnej inakosti. Dôležitým aspektom života rómskej komunity je sloboda a voľnosť, aj preto máme pocit, že nie sú schopní prispôsobiť sa spoločenským normám, či v tomto prípade typickému pracovnému prostrediu. V praxi to znamená napríklad to, že Rómovia inklinujú ku krátkodobej práci, ktorá nie je viazaná zmluvou. Vhodné a zároveň obojstranne benefitujúce by teda bolo vytvorenie takých pracovných miest, ktoré sú v súlade so životným štýlom rómskej komunity.

 

Ilustračná foto: Obecný úrad Krivany